Centra nákupů se koncentrují do velkých měst

Z obcí Středočeského kraje, největšího zázemí České republiky, vyjíždí do Prahy téměř 140 000 lidí.

Společnost Česká distribuční zmapovala intenzitu a směr dopravy v okolí měst a obcí v Česku, tzv. spádovost. Ukázalo se, že se rozšiřuje zázemí velkoměst a za prací či službami tam každý den dojíždí stále více lidí ze stále větší vzdálenosti. To má dopad i na nákupní chování zákazníků.

Z obcí Středočeského kraje, největšího zázemí České republiky, vyjíždí do Prahy téměř 140 tis. lidí. Před 15 lety to přitom bylo přibližně 95 tis. lidí.

To představuje nárůst o více než 47 %. Podobná situace panuje i u ostatních velkých měst. Spolu s tímto trendem potvrdila studie také pokračování „vylidňování“ tradičního venkova.

Spádovost velkých měst roste

Oproti roku 2002 vzrostla výrazně orientace spádovosti na Prahu na úkor menších spádových center. Praha zvětšila své zázemí z 374 obcí na 562 obcí. Jde o obce, u kterých většina jejich dojíždějících obyvatel spáduje na Prahu. Dříve byla Praze v tomto ohledu konkurencí bývalá okresní města Středočeského kraje. Dnes ale význam Prahy vzrostl natolik, že je schopna přilákat mnohem větší počet lidí, a to i z větší vzdálenosti. Praha a její blízké okolí tak ještě zvýšily svůj význam jakožto centrum nákupů zboží a služeb.

Tento efekt s menší intenzitou můžeme pozorovat i v ostatních regionech v České republice. Česká distribuční zjistila, že z 6 250 obcí v ČR změnilo své převažující dojížďkové centrum (město kam dojíždí nejvíce obyvatel) 1 278 obcí, což je více než 20 %.

Mění se nákupní chování

Změna spádovosti má dopad na plánování marketingových kampaní a obchodní strategii firem. U části zákazníků dochází ke změně nákupního chování, kdy přesouvají místo svých nákupů do spádového centra nebo na trasu mezi domovem a tímto centrem.

Z geografického pohledu se tak rozšiřuje cílová skupina pro obchody sídlící ve spádové oblasti, a naopak obchodníci z míst, odkud lidé vyjíždějí nebo z dřívějších spádových center, musí reagovat a přizpůsobit této situaci svou nabídku. Pro obě skupiny je užitečné mít pro plánování marketingových aktivit k dispozici informace o spádovosti, aby věděly, odkud k nim přichází potenciální zákazníci a kde případně koho má smysl oslovit.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v zářijovém Retail News…

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.