Ekologicky šetrné sklady i parky

Logistické parky zažívají zelenou revoluci.

Od striktní funkcionality k zeleným parkům s estetickou a urbanistickou funkcí, to je trend dominující novým projektům. Důvodem stavebního boomu zelených hal v zelených parcích přitom není jen snaha o společensky odpovědné podnikání, ale také prestiž, a především udržitelná spotřeba energie.

Díky nejmodernějším technologiím výstavby mohou nájemci dosáhnout celkové úspory na výdajích za služby. Právě udržitelnost je přitom vnímána jako nezbytná podmínka pro zařazení budov mezi kvalitní a vyhledávané stavby.

Pět P3 cest k udržitelnější výstavbě

1. Vše začíná výběrem lokality parku. Rozhodujícím faktorem, který ovlivňuje atraktivitu průmyslových parků, je lokalita. Ty s přímým napojením na hlavní silniční tahy patří mezi nájemci k nejvyhledávanějším. Nejde přitom jen o komerční motiv – průměrná vzdálenost P3 parků od dálnic nebo silnic vyšší třídy je přibližně 1 km, což přispívá k snižování uhlíkové stopy i celkové dopravní zátěže dotčeného území.

Nadstandardní dopravní synergii pak nabízí především park P3 Prague D11, který je strategicky vystavěn mezi dálnicemi D11 a D10 a pro zaměstnance je dostupný i železnicí vzdálenou jen 300 m. Dopravním šampionem je z hlediska obslužnosti i park P3 Prague Horní Počernice, který je unikátní tím, že nabízí řadu služeb retailového charakteru včetně výdejen e-shopů. Zatímco pro logistiku nájemců je důležité přímé napojení na D10 a pražský dálniční okruh, z hlediska zaměstnanců a retailových zákazníků je podstatné napojení na síť pražské integrované dopravy.

2. Udržitelná výstavba, ekologická energie a svícení. Nové haly P3 staví s atraktivní světlou výškou – 12,2 m, díky ní disponují o 25 % větší kapacitou oproti běžné 10m čisté výšce skladu a nemusí se tak rozšiřovat v ploše. Střechy některých hal jsou osazeny výkonnými fotovoltaickými panely. Střechy jsou navíc opatřeny systémem světlíků, které do interiéru hal vpouští denní světlo tak, že přispívají k snížení nákladů za osvětlení míst s největší frekvencí pohybu zaměstnanců – např.: expedičních zón. Tam, kde světelný výkon světlíků nestačí, P3 montuje inteligentní osvětlení.

„Stále více firem vnímá potřebu udržitelného podnikání, chtějí ukázat, že podnikají v kvalitních halách, úsporných parcích šetrných k životnímu prostředí. Eko certifikace je jedním ze způsobů, jak zvýšit hodnotu nemovitosti. Pro nájemce je však důležitá i optimální úroveň nákladů. Aby novostavba u nájemců uspěla, musí projít komplexní prověrkou, která zkoumá energetickou náročnost, hospodaření s vodou a odpady, využití šetrných materiálů, či kvalitu vnitřního prostředí budovy. Synergie těchto řešení pak pomůže významně snížit provozní náklady, a tedy ekonomiku provozu nájemce,“ přibližuje Tomáš Míček, ředitel P3 pro Českou republiku.

Vlajková loď P3 v České republice, budova pro VF Corporation v P3 Prague D8 se pyšní certifikátem BREEAM na úrovni „Very Good“.

3. Úspora při vytápění. Velkou část z provozních nákladů v průmyslových a logistických parcích tvoří v našich klimatických podmínkách energie potřebná k vytápění, popř. chlazení. Z hlediska měřitelných parametrů je budování hal a skladů s dvojitým pláštěm fasády a instalace vzduchotěsných oken a dveří součástí udržitelného průmyslového developmentu P3.

4. Ekologické hospodaření s vodou. Hospodaření s dešťovou vodou na tak rozlehlých plochách, jakými logistické parky jsou, vyžaduje patřičnou pozornost. Systémem svodů dešťová voda odtéká do velkokapacitních retenčních nádrží, odkud se postupně vsakuje do země. Technologicky osvědčené, a přitom velmi účinné, řešení umožňuje, aby dešťová voda zůstávala v půdě na místě spadu, na rozdíl od minulosti, kde se často odváděla do přilehlých toků.

V blízkosti parku P3 Prague D8 pak bylo součástí krajinného řešení i vybudování protipovodňového poldru, který vyrovnává hladinu vody v Máslovickém potoce a chrání nejen P3 park, ale i sousední obce.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v červnovém čísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.