Kvalita a individualita

U chladicí nábytku rosou nároky na design.

Individuální ztvárnění a dokonalé začlenění chladicího nábytku do designu prodejny jsou dnes samozřejmostí, ne výjimkou. Množství „standardního nábytku“ se průběžně snižuje. Výrobci musí na základě požadavků propojit sériovou kvalitu s maximální individualitou a permanentním zvažováním nákladů.

Na veletrhu EuroShop 2017 patřil segment chladicí technika/chladicí nábytek znovu k nejdůležitějším vystavovatelským oblastem.

Největší výzvou pro výrobce je stále větší rozmanitost produktů v obchodě a kratší vývojové cykly. Navíc obchodníci vyžadují vyšší individualizaci chladicího nábytku, aby zvýšili atraktivnost své nabídky i o design. „Tradiční“ výzvou pro výrobce je i takové ztvárnění mrazicího nábytku, které umožňuje variabilní prezentaci zboží, která současně představuje produkty tak, aby byly co nejlépe vidět, daly se snadno identifikovat a spotřebitel je nemusel dlouho hledat. Potraviny je proto nutné optimálně nasvítit a spotřebitel musí mít volný výhled na zboží.

Požadavky se mění

Snahou dnešních provozovatelů prodejen je nabídnout zákazníkovi individuální zážitek z nakupování. Profilovat se vůči blízké konkurenční prodejně je stále důležitější. Obchod současně hledá nové koncepty prodejních míst, které mají v pobočkách vytvořit „pohodovou atmosféru“. Heslem dne je „zážitek z nakupování“.

Diskontní prodejny zvětšují své prodejní plochy, což souvisí s rozšířením chladicích a mrazicích linek. V supermarketech se vyžaduje transparentnost a přehlednost s kvalitní prezentací zboží. Nákup má být navíc pro zákazníka co nejvíce ergonomický. Požadavky na nábytek se podle názoru výrobců mění velice rychle, což vyžaduje vysokou flexibilitu při úpravě individuálních konceptů podle různých nároků neustále se transformujícího trhu.

U firmy Carrier se v současné době projevuje trend bezrámových skleněných dveří a zkvalitněných osvětlovacích konceptů, které mají zvýšit viditelnost zboží v chladicích regálech. Podle názoru podniku se obecně zvyšuje poptávka po chladicím nábytku pro produkty ze segmentu konvenience, jako jsou polovysoké chladicí regály do prostoru prodejny, a po chladicím nábytku na prodej sendvičů ve vstupní oblasti prodejny, který se instaluje pouhým zastrčením do zásuvky. Také firma Viessmann považují za hit v kategorii chlazení pro plusové teploty bezrámové antireflexní dveře.

Nové barevné koncepty

Obchod testuje nové barevné koncepty chladicího a mrazicího nábytku, které umožňují dokonalé začlenění tohoto nábytku do celkového vzhledu prodejny. Firma Epta předpokládá tendenci k tmavým barvám, které výrazně kontrastují s nabízenými produkty a zvýrazní je. Patří sem i motivy dřeva, kamene a oceli, které vyvolávají pocit jisté hodnoty, a současně vzbuzují individuální dojem.

Podle názoru rakouského výrobce Saravini se požadavky obchodu přesouvají od organických, zaoblených tvarů k jasným a jednoduchým liniím. Materiály bývají kvalitnější a používá se takřka výhradně izolační sklo, které návrhář může zvýraznit transparentním provedením okrajů.

Zejména u výrobků, které se zprovozní pouhým zasunutím zástrčky do zásuvky, se z pohledu firmy Liebherr přesouvá těžiště od horizontální prezentace v truhlách k vertikální prezentaci v chladicích regálech nebo v nadstavbových skříních.

K dalším novým technickým zdokonalením, o nichž se v odvětví chladicího nábytku v současné době hodně mluví, je nadále LED osvětlení, i když to se už nedá označit jako inovace. Přesto se zde stále skrývá velký potenciál, hlavně v kvalitě světla, jeho účinnosti, nasvícení a možnostech ztvárnění, které světlo obecně nabízí. Nové technické postupy umožňují u proskleného chladicího nábytku stále štíhlejší rámové konstrukce, mnohdy zcela transparentní dveřní rámy. K tomu se přidává zvýšené využívání přírodních chladicích prostředků, jako kysličníku uhličitého a propanu.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v květnovém čísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.