Na výsluní se vrací džusy

Nealkoholické nápoje v nákupech domácností.

Největší kategorií jak z hlediska výdajů, tak z hlediska nakoupeného množství, jsou vody – stolní a minerální, ochucené i neochucené. Čeští zákazníci za ně vydají více jak 35 % všech výdajů do nealko nápojů.

Celková spotřeba nealkoholických nápojů v České republice v meziročním srovnání let 2015 a 2014 podle údajů Unie evropských asociací nealkoholických nápojů (UNESDA) vzrostla o zhruba 6 %.

V přepočtu na obyvatele každý Čech v roce 2015 vypil v průměru 212 litrů různých nápojů. V roce 2014 to bylo jen 200 litrů. V dlouhodobém horizontu ovšem spotřeba nealkoholických nápojů v ČR spíše klesá, jak uvádí Svaz výrobců nealkoholických nápojů. Výjimku v tomto trendu tvoří balené vody, jejichž spotřeba spíše vzrůstá. Ve srovnání se spotřebiteli v jiných evropských státech však Češi v této oblasti patří spíše k průměru. (Souhrnná data za rok 2016 nebyla v době uzávěrky článku dosud k dispozici.)

Studené nealkoholické nápoje představují jednu z důležitých kategorií v nákupním koši českých domácností – v rámci výdajů skoro 5 %. Domácnosti nakupují nápoje více jak jednou týdně a za tento nákup utratí v průměru 50 Kč. To znamená, že nakupují větší množství kusů, protože průměrná cena za litr se pohybuje kolem 9,5 Kč. „Důvodem k nákupu většího množství kusů je velký rozsah kategorií, které shrnujeme pod název nealkoholické studené nápoje – jsou to sycené nápoje, nápoje na bázi ovocného koncentrátu (džusy, nektary, still drinky), vody, sirupy, instantní nápoje, energetické a iontové nápoje a ledové kávy,“ vysvětluje Vladimíra Šebková, Client Relationship Manager, GfK Spotřebitelský panel.

Největší kategorií jsou vody

Podle statistiky agentury Canadean vzrostl v roce 2016 globální prodej balené vody o 5,3 %.

Právě vody jsou v České republice kategorií, která je největší jak z hlediska výdajů, tak z hlediska nakoupeného množství litrů. Za vody – stolní a minerální, ochucené i neochucené – kupující vydají více jak 35 % všech výdajů do nealko nápojů. Vody alespoň jedenkrát za rok nakoupí skoro každá česká domácnost, nakupuje je jednou za dva týdny a vydá za ně za rok skoro 1 250 Kč.

Druhou kategorií, co do množství i nakoupené hodnoty, jsou sycené nápoje – kolové, limonády a toniky, které ve výdajích představují skoro třetinu nákupního koše. Přestože jsou tyto nápoje dlouhodobě označovány za „nezdravé“, mají stálé místo v nákupním košíku – nakupuje je 90 % českých domácností. Nákupní frekvence sycených nealkoholických nápojů je nižší než u vod, zhruba jednou za dva týdny, ale celkové výdaje za rok skoro srovnatelné necelých 1 200 Kč.

Na výsluní se opětovně vrací kategorie džusy, nektary a still drinky – nápoje na bázi ovocného koncentrátu, která na delší období byla zastiňována úspěchem sirupů. Po zlepšení finanční situace domácností se opětovně výdaje do kategorie džusů navyšují, naopak do sirupů investují domácnosti méně. Je to dáno jak nárůstem počtu kupujících, penetrace se blíží 90 % českých domácností, tak navýšením frekvence nákupu – domácnosti nakupují džusy zhruba jednou za čtyři týdny. A to vše přesto, že průměrná cena u této kategorie roste.

Na čtvrté příčce v oblibě (měřeno výdaji) se umístily sirupy – výdaje do kategorie však výrazně klesají, protože klesá, jak počet kupujících domácností, tak frekvence nákupů.

Ostatní kategorie studených nápojů jsou výrazně menší – jejich podíl v nákupním koši českých domácností je skoro zanedbatelný.

Nealko nejčastěji nakupujeme v hypermarketech

Naprosto nejdůležitějším nákupním kanálem pro studené nealkoholické nápoje jsou hypermarkety, v nichž české domácnosti vydají skoro 40 % finančních prostředků investovaných do kategorie. Význam hypermarketů pro kategorii je dlouhodobě stabilní, studené nápoje v nich nakupuje skoro 90 % českých domácností, zhruba jednou za tři týdny, jak vyplývá z výsledků průzkumu trhu metodou Spotřebitelského panelu za období roku 2016 ve srovnání s rokem.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v dubnovém čísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.