Cesty k úspěchu na globálním trhu

B. Jeden trh a jeden svět: Společenský kontext obchodování

Mnohé menší podniky a jejich manažeři mají ke globálnímu trhu jaksi ambivalentní, sladkokyselý vztah: nesmírně je lákají možnosti, které by tento trh pro jejich byznys mohl představovat, a zároveň je nesmírně děsí rizika vyplývající z jeho odlišnosti od známého trhu domácího. Obezřetnost je zde jistě na místě, ale strach nikoli.

Ač se to může zdát poměrně troufalé, domnívám se na základě svých vlastních zkušeností, že i menší podnik může na globálním trhu uspět, bude-li řídit své podnikání na něm podle několika málo prověřených principů.

Být napřed v kvalitě klíčových kompetencí

Mezi nejdůležitější z nich patří zcela určitě originalita přístupu ke globálnímu trhu. Snaha o jakékoli kopírování firem, které již úspěchu na něm dosáhly, je téměř jistou cestou ke katastrofě.

Aby byla prodejní nabídka produktu (nebo služby) na globálním trhu dlouhodobě udržitelná, musí být jedinečná a vycházet z dobře formulovaných a relevantních klíčových kompetencí, které si konkurence na globálním trhu nemůže hned tak rychle osvojit. Čas je zde hlavní faktor a být vždy o krok napřed v kvalitě klíčových kompetencí je název konkurenčního boje na globálním trhu dneška.

Dosažení kritického objemu výrobků

Jedním z největších problémů menších podniků je dosažení kritického objemu výrobků potřebného k udržení konkurenceschopnosti jeho jednicových nákladů při masové výrobě. Tento problém prohlubuje nejen pokračující koncentrace velkých firem, ale také zrychlující se individualizace poptávky.

Nikdo, zvláště pak mladší generace, dnes nechce být pouhým masovým spotřebitelem. Pokračující mikrosegmentace už tak nevelkého domácího trhu a malé výrobní série produktů pak zvláště pro menší podniky představují reálnou hrozbu ztráty konkurenceschopnosti.

Globální trh zde nabízí pomoc. Kulturně-generační cilové skupiny spotřebitelů dnes překrývají státní hranice (např. stárnoucí populace, millenials, zdravý životní styl v udržitelném zdravém životním prostředí apod.) a při dostatečně originálně definované prodejní nabídce produktu představují tyto trhy reálné řešení problému dosažení kritického množství.

Navíc zaměstnáte konkurenta na jeho vlastním dvorečku a on nebude mít tolik času a prostředků vést s vámi konkurenční boj na dvorečku vašem.

Způsob a moment vstupu na globální trh

Velmi důležitý je pak samozřejmě i samotný způsob a moment vstupu na globální trh. K jeho úspěchu a následnému udržení pozice je potřeba mnohem více přípravy než jen pouhé definování cílové skupiny zákazníků. Je potřeba jasně vyřešit takové otázky vstupu jako je geografická strategie, optimální způsob distribuce, závazek dlouhodobé strategie a podpory výrobku na trhu a způsob řízení rizik.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v čísle Retail News 01-02.2017…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.