Bezpečnost v obchodě

Kombinace fyzické ostrahy a inteligentních technologií

Jednou z největších výzev pro obchod je implementace maximálně možných bezpečnostních opatření tak, aby nenarušovala obvyklé nákupní zvyklosti poctivého zákazníka.

Obchod v průměru vynakládá na bezpečnostní opatření něco přes 0,3 % obratu, udávají veřejně dostupná data za německý trh. Ovšem stávající možnosti techniky nejsou zdaleka vyčerpané. Výzva pro obchod nespočívá ani tak ve vybavení jednotlivých obchodů bezpečnostní technikou, jako spíš v integraci řešení většinou etablovaných jako jednotlivé systémy.

Zde totiž dochází ke ztrátě mnoha synergií, které jsou právě v bezpečnostní oblasti tolik důležité ke správnému posouzení celkové situace a správné reakci. Videoostraha a přístupová kontrola a poplašné zařízení pro případ vloupání často fungují nezávisle na sobě. Procesy a postupy jsou tím zbytečně komplikované.

Citlivým bodem v oblasti bezpečnosti je manipulace s hotovostí. Řešení uzavřeného řízení pohybu hotovosti nabízejí hned řadu výhod: Jsou důležitým příspěvkem k bezpečnosti hotovosti – od placení přes provozní oddělení až po logistiku, čímž chrání obchod jak proti pokusům o podvod prostřednictvím padělků, tak i před pokladními rozdíly. Podle odborníků se automatizace platebních postupů a řízení pohybu hotovosti vyplatí hned v několika směrech: pokladní rozdíly patří minulosti, nedochází k nevraživosti mezi prodejním personálem, zlepšuje se zákaznická služba a optimalizuje se hotovostní logistika v oblasti plánování, bezpečnosti a nákladů.

Za důležitá preventivní opatření se i nadále považují neustálá školení a zvýšení informovanosti personálu. Analýzy dat v oblasti hospodaření se zbožím a analýzy pokladních účtenek za účelem identifikace zboží ohroženého krádeží a slabin jsou už u většiny obchodníků dostatečně etablované. Osvědčují se například testovací nákupy, zpravidla ve spojení s následným školením spolupracovníků.

Inteligetní videoanalýza

Dnešní video systémy už umí mnohem víc než jen odradit nebo identifikovat zloděje v prodejně. Bezpečnostní agentura Securitas ČR uvedla v roce 2015 na český i slovenský trh několik technologických novinek. Patří mezi ně například pokročilá technologie RVS – Remote Video Solutions. „Jde o sofistikovaný kamerový systém s inteligetní videoanalýzou, který vedle efektivního zabezpečení pomáhá firmám snižovat personální náklady. Budoucnost oboru komerční bezpečnosti patří kombinaci fyzické ostrahy a inteligentních technologií,“ říká generální ředitel Securitas ČR Michal Kuník.

Při nových investicích se v současné době většina větších obchodníků rozhoduje pro síťová zařízení. Více než dvě třetiny obchodníků sice ještě stále používá analogové přístroje, většinou v kombinaci s později pořízenými IP kamerami. Tuto techniku však budou v nadcházejících letech postupně nahrazovat. IP znamená Internet Protocol – kamery na výstupu poskytují digitální signály ve formě videostreamu, který IP sítě dále zpracovávají. Síťové kamery obsahují vedle vlastních kamerových komponent i počítač. Jeho úkolem je digitalizace a komprimování obrazových dat a poskytování a rozesílání dat po síti.

IP technologie nabízejí oproti analogovým videokamerám řadu výhod, protože přenášejí, spravují a archivují prostřednictvím IP sítí velká množství dat. Aktuální záběry nebo záznamy z poboček tak lze zpracovávat centrálně. Přes IP síť funguje i archivace na síťových serverech. IP kamery navíc nepodléhají žádným omezením v oblasti obrazového rozlišení, a tak mohou poskytovat snímky vynikající kvality.

V kombinaci s inteligentním softwarem se tím obchodu otvírají zcela nové aplikační oblasti. Jednak při sledování trestných činů, ať už jde o loupežná přepadení, organizované krádeže nebo příležitostné delikty. Schopnost zpracovávat velká množství dat umožňuje tzv. forenzní vyhledávání – tedy vypátrání analogických postupů v minulosti.

Vedle efektivnějšího boje s krádežemi technologie pomáhá i těm, kdo se chtějí dozvědět víc o návštěvnících prodejny, a provádět marketing na základě zabezpečených databází. Moderní kamery a vhodný software umožňují obchodníkovi zjistit jak frekvenci zákazníků na ploše, tak i jejich pohybové profily, vzory chování a těžiště jejich zájmů.

S analýzami se dá začít už venku, na parkovišti obchodníka. Zvláště velkoplošné prodejny a také nákupní centra stále častěji evidují poznávací značky svých návštěvníků. Z vyhodnocení dat pak získávají přehled o aktuální spádové oblasti, a tak mohou provádět cílenou reklamu.

Kamery a software spočítají zákazníky vcházející do prodejny a ve všech částech prodejní plochy – na základě těchto údajů se zjistí konverzní poměr a provádějí se cílená opatření pro zlepšení poměru mezi frekvencí zákazníků a jejich nákupem v jednotlivých odděleních. Systémy navíc poskytují „Heat Maps“ zvlášť frekventovaných zón, umí rozpoznat, že se u pokladen tvoří delší fronty apod.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v prosincovém čísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.