Trh práce prochází radikální proměnou

Mladí preferují práci pro silnou značku a požadují flexibilitu

V době, kdy zaměstnavatelé obtížně shánějí nové pracovníky takřka ve všech profesích, vstupuje na trh práce mladá generace s odlišnými představami o své pracovní kariéře než její rodiče a prarodiče. Hovoří se o generaci Y, tzv. Millennials (lidé narození po roce 1982), a zároveň začíná pracovní dráhu ještě mladší generace Z.

Tyto generace si vybírají zaměstnavatele podle toho, zda splní jejich očekávání. Kromě toho se nechtějí uvazovat k práci u jednoho zaměstnavatele a po dvou třech letech hledají nové pracovní příležitosti.

Firmy jsou tak dnes v náboru vystaveny opačnému trendu, než na který byly zvyklé v minulosti. Není to už tak, že si organizace vybírá mezi kandidáty ty nejlepší, ale nastává doba, kdy si talentovaní mladí lidé vybírají své zaměstnavatele podle svých představ. Zaměstnavatelé se tomuto trendu postupně přizpůsobují, protože potřebují mladé talenty tzv. internetové generace, která má znalosti a dovednosti pracovat s moderními technologiemi a přicházet s inovacemi. Pokud tedy zaměstnavatelé chtějí mladé lidi získat, nezbývá jim než přehodnotit dosavadní formy organizace práce, odměňování, hlavně ale styl řízení a vedení lidí, tedy celou firemní kulturu.

Kulturu firmy ovlivňuje styl vedení lidí

Klíčovou roli v této proměně hrají šéfové – manažeři. Mladá generace dává přednost lídrům, partnerům, od kterých se něco naučí, a nikoliv šéfům, kteří řídí přidělováním úkolů a příkazů – direktivně a autoritářsky. Podle studií poradenských společností AON Hewitt či Deloitte se už několik let ukazuje, že největší problém mají firmy právě s nedostatkem schopných lídrů. Ze studie společnosti Deloitte „Globální trendy v oblasti lidského kapitálu pro rok 2016“ vyplývá, že 92 % byznys a HR lídrů považuje za nutné zohlednit změny ovlivňující pracovní sílu – nové byznys modely a trendy v technologiích – a promítnout tyto faktory do svých organizačních struktur. Na tyto změny je ale připraveno pouze 14 % firem.

Další průzkum společnosti Deloitte mezi internetovou generací z podzimu loňského roku (The Deloitte Millennial Survey 2016) potvrdil, že společnosti si musí zvyknout na to, že o loajalitu svých zaměstnanců z řad internetové generace je třeba pečovat, jinak hrozí odchod velké části pracovní síly. Celkem 44 % respondentů z generace Y uvedlo, že během nadcházejících dvou let chce opustit stávající zaměstnání, pokud bude mít tuto možnost. Průzkumu se zúčastnilo téměř 7 700 respondentů z řad generace Y z 29 zemí světa.

Několik generací na jednom pracovišti

„Vzhledem ke skutečnosti, že současná mladá generace tvoří třetinu pracovního trhu (a do roku 2020 očekáváme, že jich bude více než 50 %) a u budoucí generace (generace Z) se potýkáme s nastupujícím demografickým problémem, bude řešení daleko složitější,“ uvádí Lucie Lidinská, senior konzultantka v oddělení poradenských služeb v oblasti rozvoje lidského kapitálu společnosti Deloitte, a dodává, že „společnosti by se měly především snažit reagovat na celkovou změnu pracovní síly na trhu práce a snažit se tomu přizpůsobit jak celkovou strategii společnosti, tak procesy. Nejen přístup k retenci a udržení zaměstnanců, ale také způsob oslovení, získání, řízení, motivace, angažovanosti a leadershipu musí projít změnou, a to jak u mladé, tak starší generace.“

Navíc situaci v organizacích bude komplikovat fakt, že spolu na pracovištích pracuje a bude pracovat několik generací. Šéfka pro diverzitu Skupiny Erste Vera Budway Strobach uvádí, že do roku 2020 se bude na pracovištích potkávat až pět různých generací a je třeba vytvářet podmínky pro mezigenerační spolupráci, protože tato generační pestrost může být pro firmy konkurenční výhodou – pokud ji dokážou využít.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v letním dvojčísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.