Design prodejny jako konkurenční prvek

Cílem je udržet zákazníka a přilákat nového

Mezi aktuální trendy při zařizování prodejen patří prostorné a hlavně přehledné interiéry, které na zákazníky působí přátelským dojmem a nejsou prvoplánově manipulativní.

Zákazníci nakupují všemi smysly. Bylo by bláhové myslet si, že o finálním výběru rozhoduje pouze kvalita výrobku bez ohledu na balení, cenu nebo například prostředí, v němž se nakupující nachází. A právě atmosféra obchodu, kde k rozhodnutí dochází, může být tím prvkem, který bude ve finále klíčový. Design je totiž důležitou složkou v komunikaci, působí přímo na zákazníky, vede k lepšímu vnímání prostoru a povzbuzuje chuť trávit v obchodech více času.

Obchodníci musí být připraveni reagovat na změny

Většina obchodníků si tento proces uvědomuje a do vybavení prodejních míst investuje. Ne však vždy tak často a efektivně, jak by bylo vhodné. Během let se mění sortiment nabízeného zboží, ale také nákupní chování zákazníků. Na dynamicky se měnící trendy musí být tedy podnikatelé připraveni reagovat a při změnách v obchodech z nich vycházet. Velmi snadno se totiž může stát, že pokud tak neučiní, budou se dříve či později potýkat s poklesem prodejů a odlivem zákazníků.

Design prodejen je výrazný a důležitý prvek obchodní strategie, a pokud se k jeho realizaci přistupuje správně, jedná se o nespornou konkurenční výhodu. Ten správný čas na revitalizaci přichází ve chvíli, kdy je stávající vybavení prodejny zastaralé. Ideální je být schopný inovovat v cyklech tří až pěti let. Po takové době je třeba vyměnit nejen techniku, ale především styl zařízení.

Příliš časté proměny interiéru však také nejsou žádoucí. Hojné změny mohou vést k dezorientaci zákazníků, a tím frustraci z nákupu. Naopak ty dobře řízené, v rozumných časových rozestupech, posilují pocit atraktivity a zároveň ukazují ochotu obchodníků investovat část tržeb do zlepšení nákupního prostředí a spokojenosti nakupujících. Změny je také vhodné vždy odpovídajícím způsobem komunikovat směrem k těm, jichž se týkají. Vysvětlit, proč k redesignu dochází a jaké výhody z něj plynou.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v letním dvojčísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.