Osvětlení ve znamení LED

Úspory energie, design i emoce

Osvětlení vede zákazníka prodejnou krok za krokem. Od celkového dojmu, po detail v podobě nasvícení konkrétního sortimentu. Správné osvětlení je tak nedílnou součástí prvků podpory prodeje.

Stejně jako dřív, i dnes je ochota investovat do energeticky efektivnějších opatření mezi obchodníky velká. Na seznamu priorit stojí vysoko jak v potravinářském, tak i v nepotravinářském sektoru opatření související s efektivnějším osvětlením.

Všichni dotazovaní obchodníci z potravinářského sektoru a 72 % z nepotravinářského sektoru ve studii EHI „Energie-Monitor 2015“ uvedlo, že důraz v oblasti investic kladou na efektivnější osvětlení. V potravinářském maloobchodě kromě toho investuje více než 81 % obchodníků do moderní chladicí techniky a 45 % do uzavření chladicího nábytku. 36 % potravinářských a jedna třetina nepotravinářských obchodníků považuje za zvláště relevantní investice do klimatizačních a vzduchotechnických zařízení a do systémů vytápění (zvláště tepelných čerpadel).

Osvětlení podporuje emoce

Osvětlení prodejen hraje velmi významnou roli v nákupním chování zákazníků. Důležitým faktem při rozhodování o koupi je, že člověk dělá až 95 % svých rozhodnutí podvědomě. „A proto pomocí osvětlení vytváříme v prodejnách příjemnou atmosféru, aby zde zákazníci svůj čas trávili rádi. Prodloužením času stráveného v prodejně zároveň zvyšujeme pravděpodobnost jejich nákupu v daném místě, což má v konečném důsledku vliv na zvýšení objemu prodeje,“ uvádí Lenka Bokajová, Brand Manager CZ, SK & HU společnosti ZG Lighting Czech Republic.

Neméně důležité je i tzv. akcentní osvětlení určitých částí prodejního prostou, které přitahuje pozornost zákazníků k vybraným produktům.

„Osvětlení prodejních ploch je velmi rozsáhlé a široké téma, proto jsme ve spolupráci s mezinárodními experty na neuromarketing vypracovali studii, jakým způsobem ovlivňuje osvětlení spotřebitelské chování u lidí. Na základě výsledků jsme upravili osvětlení na jedné pobočce patřící do mezinárodní sítě a jejich tržby se během několika měsíců od změny osvětlení zvedly o více než 10 %. V globálním měřítku tato změna přinese společnosti zisk mnohonásobně překračující náklady na výměnu osvětlení,“ vysvětluje L. Bokajová.

„Trendem je emotivní osvětlení jasně charakterizující prodávané zboží. Dříve se všechny plochy osvěcovaly rovnoměrně, což nyní není vždy podmínkou. Zejména specializované potravinové obchody jsou čím dál více výkladní skříní, té které společnosti, což s sebou přináší potřebu opravdu perfektně své výrobky prezentovat, uvádí Martin Fejtek, výkonný ředitel společnosti Feschu Lighting & Design. Toho je dosahováno střídáním více a méně osvětlených ploch, zvýrazňováním např. dražších produktů.

Stále však zůstává požadavek na vyšší intenzitu osvětlení, aby obchod přitáhl zákazníka již z ulice svou atmosférou.

Samozřejmostí jsou LED svítidla s nejmodernější technikou. U větších prodejen je kladen velký důraz na spotřebu energie na metr čtvereční prodejny a vzhledem ke vzrůstající kvalitě LED i poskytovaná záruka výrobcem svítidla.

Na co dát při realizaci /modernizaci osvětlení pozor?

Pokud se provozovatel chystá na novou realizaci nebo modernizaci stávající prodejny, je důležité, aby zvolil správné řešení osvětlení. To zahrnuje výběr vhodných svítidel a jejich rozmístění. „Zakomponováním řídících prvků do osvětlení (např. senzory přítomnosti osob, senzory snímající intenzity denního světla) může dodatečně ušetřit až 25 % nákladů na elektrickou energii.

V případě výměny zastaralého osvětlení je možné ušetřit až 80 % nákladů spojených s osvětlením, pokud budou použita nová úsporná LED svítidla ve spojení s řídícím systémem. Účinnost LED svítidel je ve srovnání s konvenčními zdroji (zářivky, výbojky, žárovky) o mnoho vyšší. Další neopomenutelnou výhodou LED svítidel je úspora nákladů na údržbu. Průměrná doba životnosti LED svítidla je 50 000 hodin, což představuje více než deset let bezúdržbového provozu svítidla při využití 12 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V neposlední řadě je samozřejmě nutné dbát na výběr dodavatele osvětlení, zda se jedná o firmu s dlouholetou tradicí a dobrými referencemi, jakou poskytuje záruku na své produkty, jakým způsobem řeší případné reklamace,“ uvádí Lenka Bokajová.

„Obchodníci by si měli prověřit zejména výrobce čipů a elektroniky pro pořizovaná svítidla. Stále je zde totiž spousta svítidel nevalné kvality. Ne každé LED osvětlení je bezporuchové.

Renomované firmy včetně spousty nových výrobců LED dnes umí pro zákazníka vytvořit simulaci a výpočet osvětlení budoucí prodejny. Zde si může zákazník velmi dobře představit, jak bude konečný výsledek vypadat. Doporučuji si také na vzorkovně firmy nebo přímo na prodejně vzorky svítidel nechat předvést. Jakým barevným podáním světla bude prodejna nasvícena. Zejména potraviny vyžadují speciální barvy světla, které zajistí jejich barevnou a kvalitativní stálost,“ upozorňuje M. Fejtek.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v červnovém čísle Retail News…

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.