Nastupující generace touží po volnosti a kosmopolitním prostředí

V kurzu jsou nabídky stabilních firem s dobrou reputací

Měnit image maloobchodu jako zaměstnavatele je dlouhodobá záležitost. Některé řetězce a specializovaní obchodníci se o to již snaží, připravují pro zaměstnance bonusové programy, zabývají se jejich názory a motivací. Ale je jich málo a pro celoplošnou změnu to nestačí. O vývoji na pracovním trhu jsme hovořili s Markétou Švedovou, ředitelkou společnosti Recruit CZ.

Společnost Recruit CZ slaví v letošním roce 13 let na českém trhu. Jak se za tuto dobu český trh z pohledu personalistiky změnil?

Český pracovní trh se během těchto let proměnil výrazně. Jednak skokově hned několikrát v závislosti na ekonomických vlnách a dále se vyvíjí kontinuálně v souladu s vývojem komunikačních technologií. Na jednu stranu se to zdá jako krátká doba, ale změn bylo a je mnoho. Měnil se přístup zaměstnavatelů ke kandidátům a dnes se mění i přístup kandidátů ve volbě svého zaměstnavatele.

Kandidáti mají jiné preference a motivaci, rozhodují jiné faktory a zaměstnavatelé se po dlouhé době musí přizpůsobovat a měnit benefity a pracovní podmínky.

Nedávní třicátníci, kteří pracovali „od nevidím-do nevidím“ a položili by život pro korporátní dobro, dorostli, nebo spíše dozráli k důležitosti rodinného zázemí a vlastních osobních hodnot. A nová nastupující mladá generace touží po volnosti a ideálně kosmopolitním prostředí.

Klientům poskytujete profesionální služby v oblasti HR managementu se zaměřením na headhunting, výběr a nábor zaměstnanců a odborné poradenství. O kterou z nabízených služeb mají klienti v současné době největší zájem?

Budu mluvit za naši firmu: naši klienti mají dlouhodobě z 90 % zájem o headhunting. Před pár lety jsme měli hodně zakázek i na Outplacement (odbornou službu při propouštění), ale jinak jsme stále „na lovu“.

Se stabilizací trhu hodně pracujeme s klienty na přípravě komunikace nabídky a na motivační argumentaci pro kandidáty. Sledujeme hodně PR a CRM klienta, analyzujeme reakce kandidátů na nabídku a na vnímání firmy klienta. Tyto informace klientům předáváme. Přispívá to k dnes modernímu a často skloňovanému tzv. Employer Brandingu (budování značky zaměstnavatele). Když s těmito informacemi klient chce a umí pracovat, hodně to pomáhá i nám.

Dnes není trend kandidáty přeplácet, ale nabídnout jim pocit stabilního zázemí a možnost seberealizace.

Co je typické pro práci personalisty v roce 2016?

Práce personalisty se vyvíjí a mění se také s trhem, musí se měnit. Základem zůstává poskytovat administrativně-organizační zázemí pro lidské zdroje, ale jinak se personalista určitě více zabývá tím, jak si tyto zdroje udržet a jak udržet jejich výkon. Kvalitní zaměstnanec se stává jakýmsi křehkým artiklem, který nemůžeme úplně rozmazlovat, ale musíme o něj pečovat, aby nám zdravě rostl a aby rostl právě u nás.

Nezaměstnanost na českém trhu klesá a současně vzrůstá poptávka po kvalifikovaných lidech, kterých je v některých profesích nedostatek. Jak často podobné problémy s klienty řešíte?

My od klienta dostaneme zadání „najít a přivést“. Pro nás je důležitý fakt, jestli požadovaný profil existuje. Pokud je těchto žádaných profilů málo nebo hodně, tak v tom až tak velký rozdíl při naší práci nevnímáme. Možná nám to jen zužuje portfolio výběru, ale stále tu možnost najít a ulovit máme.

Ale vy spíše máte na mysli nedostatek zaměstnanců v profesích z oboru např. výroba, IT, R&D nebo maloobchod. To je skutečně oříšek. Kolikrát chybí desítky až stovky lidí. Tyto pozice, pokud vím, klienti skutečně řeší často, a to se specializovanými agenturami, které tyto zaměstnance umí přilákat ze zahraničí anebo jejich práci pronajímají.

Na jednu stranu firmy hledají zaměstnance, na stranu druhou jsou profese, kde potenciální zájemce odradí nízký příjem. Obchod není v tomto směru výjimkou. Je řešením zvýšení platů nebo pracovníci ze zahraničí, kteří jsou ochotní pracovat za méně peněz?

Problematika maloobchodu a jeho schopnosti nalákat zaměstnance je dlouhodobá. Opakovaně ji řešíme na konferenci Retail Summit, kde jsme mnohá léta partneři a já i pravidelně vedu panelovou diskuzi Retail a Lidé. Každoročně z těchto diskuzí vychází nejen nízké finanční ohodnocení pracovníků v maloobchodě a mizivá motivace pro tuto práci, ale především i vnímání tohoto zaměstnání naší společností. Mizí učňovská střediska a pracovní zařazení Prodavač/-ka již nevzbuzuje společenské uznání. Je to jistým úpadkem kultury maloobchodu, a s tím pak souvisí úpadek úrovně servisu směrem k zákazníkovi.

Pracovníci ze zahraničí jsou na našem trhu v každém případě řešením, nejen díky nižším platovým požadavkům, ale především díky ochotě tuto práci vykonávat. Bohužel se někteří zákazníci na toto řešení tváří nevrle, ale měli by být rádi, že běží více pokladen najednou a nemusí stát nekonečnou frontu.

Situace je o malinko odlišná ve specializovaných prodejnách, kde zákazník vyžaduje odborné poradenství k produktům, které kupuje. Zde je již prodavač i jakýmsi konzultantem, který pomáhá zákazníkovi s výběrem nejvhodnějšího produktu. Tento prodavač by měl být patřičně pro takovéto poradenství vzdělán a za tuto odbornost mívá i vyšší platové ohodnocení.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v červnovém čísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.