Trendy na veletrhu EuroCIS 2016

Technologie se obrací k zákazníkovi

Omnichannel přestal být trendem, už se etabloval jako standard. O mobilních platbách se mluví všude – jen ne mezi spotřebiteli (prozatím). Moderní IP technika zajišťuje nové Customer Insights.

Svět technologií pro obchod se po roce opět sešel v německém Düsseldorfu na veletrhu EuroCIS, který byl vzhledem k rychlému růstu oboru opět větší než v předcházejícím roce.

Jedním z nosných témat veletrhu byly systémy zaměřené na chování zákazníků a servis pro zákazníky v místě prodeje.

Základ pro marketingová rozhodnutí

Dnešní video systémy umí mnohem víc než jen odradit, popř. identifikovat zloděje v prodejně. Moderní kamery a vhodný software umožňují obchodníkovi zjistit jak frekvenci zákazníků na ploše, tak i jejich pohybové profily, vzory chování a těžiště jejich zájmů. To vše při dodržení restrikcí vyplývajících ze zákona o ochraně dat. „Důležité je, že se mohou generovat pouze statistické, ne osobní údaje,“ vysvětluje Ralph Siegfried, Business Development Manager Retail ve firmě Axis Communications.

S analýzami se dá začít už venku, na parkovišti obchodníka. Zvláště velkoplošné prodejny a nákupní centra stále častěji evidují poznávací značky svých návštěvníků. Z vyhodnocení dat pak získávají přehled o aktuální spádové oblasti, a tak mohou provádět cílenou reklamu v konkrétních částech města nebo regionů, z nichž přichází relativně málo zákazníků. „Takové výsledky se mohou přímo promítnout do výběru reklamních nosičů a reklamních akcí,“ říká Wanda Ziembinski, Field Marketing Manager Germany ve firmě Panasonic.

Kamery a software počítají i zákazníky vcházející do prodejny a ve všech částech prodejní plochy – na základě těchto údajů se zjistí konverzní poměr a provádějí se cílená opatření pro zlepšení poměru mezi frekvencí zákazníků a jejich nákupem v jednotlivých odděleních.

Systémy navíc poskytují „Heat Maps“ zvlášť frekventovaných zón, čímž dávají stimul k lepšímu řízení zákaznických tras. Systémy umí také rozpoznat, že se u pokladen tvoří delší fronty.

V budoucnu bude možné, aby obchodník zjistil, jaké speciální výrobky v regálu budí zvláštní zájem zákazníka. Fujitsu letos předvedlo prototyp systému „Gaze Tracking“. Pokud zákazník nemá sluneční brýle a nestojí dál než 80 cm od regálu, kamera zabudovaná do regálu registruje pohyb jeho očí a tento obraz porovnává s příslušným sektorem regálu. Díky tomu rozpozná, jakého výrobku si zákazník takřka nepovšimne, a na jaký se zvlášť zaměřuje.

Další oblastí využití je rozpoznávání obličejů, primárně ve formě anonymní identifikace skupinových znaků zákazníka, jako jsou pohlaví nebo věková skupina. Zákazníci se tak dají zařadit do identifikovaných vzorů cílových skupin, z čehož se dají vyvozovat závěry – např. o jejich kupní síle nebo afinitě ke značkám. Na základě těchto informací se pak mohou v prodejně just-in-time promítat vhodné reklamní nabídky určené speciálně těmto zákazníkům.

Technicky je možné identifikovat zákazníky i osobně. Takové aplikace zjistí příchod registrovaných kmenových zákazníků už u vchodu a nahrají zaměstnancům na tablet jako podklad pro jejich poradenskou činnost osobní údaje těchto zákazníků, jejich spotřebitelské profily a historické nákupy. Aplikace tohoto typu do praxe zatím takřka nepronikly – navíc otvírají i otázky související s ochranou osobních údajů.

„Dívám se ti do očí, zákazníku!“

V éře terabytů přenášených dat internetové obchody vědí o nákupním chování svých zákazníků mnohem víc než tradiční maloobchodní prodejci. To se může v budoucnu změnit. Modul PySense je srdcem aplikace Pyramics. Jde o optický senzor ke sběru anonymních dat o věku, pohlaví, reklamních interakcích a emocích. Propojuje nejmodernější techniku System-On-a-Module s knihovnou Shore výzkumného ústavu Fraunhofer Institut.

Když zákazník např. pozoruje reklamní plochu, může nejen zjistit, zda jde o muže, či ženu a zda je mladý, nebo starý. Na základě délky sledování a projevených emocí (smích, úžas, vztek nebo smutek) dokáže i vyhodnotit jeho zájem. Díky tomu se dá detailně vyhodnotit úspěšnost reklamního poselství. Handel Pyramics se navíc dá využít i k měření demografické frekvence návštěvníků a k analýze pokladních dokladů.

 

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v březnovém čísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.