Konference iniciativy Vím, co jím a piju

Ve čtvrtek 21. ledna 2016 se v hotelu Diplomat v Praze uskuteční další odborná konference iniciativy Vím, co jím a piju, tentokrát na téma „Zdraví, výživa a potraviny  2016  – fakta a výzvy“.

Registrovat zde

Iniciativa připravuje již pátou konferenci pro odborníky potravinářského sektoru. Můžete se těšit na bohatý program. Seznámíme Vás se současným vývojem a aktivitami mezinárodních a národních organizací v oblasti podpory zdraví.

Cílem konference je umožnit oborníkům výměnu zkušeností a informací o novinkách v oboru a vytvořit vhodnou platformu pro diskuzi nad zvolenými tématy. Právě spolupráce jednotlivých článků, vzájemná podpora a společné aktivity jsou při prosazování zásad zdravého životního stylu nezbytné.

Hlavní tematické okruhy odborné konference:

 • Aktivity na podporu zdraví a primární prevence
 • Rizikové živiny ve výživě a jejich vliv na zdraví
 • Národní strategie Zdraví 2020
 • Kvalita a nutriční hodnota potravin
 • Možnosti inovací a reformulací receptur potravin s ohledem na rizikové živiny
 • Ozdravění výživy a aktivace pohybu na školách
 • Aktivity The Choices Programme a iniciativy Vím, co jím a piju
 • Výsledky spotřebitelského průzkumu
 • Zkušenosti a názory představitelů potravinářského průmyslu
 • Úspěšné strategie výrobců při podpoře zdravého životního stylu

 

Mezi přednášejícími budou zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva školství ČR, Státního zdravotního ústavu, Choices International Foundation a renomovaní odborníci z oblasti potravinářských technologií, preventivního lékařství či výživy.

Program zde

Odborná konference je určena především:

 • výrobcům potravin
 • obchodníkům a distributorům potravin
 • zástupcům vzdělávacích institucí, zřizovatelům škol a provozovatelům hromadného či školního stravování
 • HORECA sektoru
 • oborovým svazům výrobců potravin
 • zástupcům vládních i nevládních institucí
 • odborné veřejnosti
 • zástupcům médií

Účast na odborném setkání není vázána na registrační poplatek. Registrace je nutná z důvodu omezeného počtu míst a platná po potvrzení ze strany iniciativy Vím, co jím a piju o.p.s.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná.

 

Zdroj: Iniciativa Vím, co jím a piju 

Praha, 10. ledna 2016