Zástupci výrobních družstev uspěli v konkurenci nejlepších českých manažerů

V letošním 23. ročníku prestižní manažerské soutěže MANAŽER ROKU 2015, jejíž výsledky byly slavnostně vyhlášeny ve čtvrtek 21. dubna v pražském Paláci Žofín za účasti prezidenta republiky Miloše Zemana, předsedy vlády Bohuslava Sobotky a významných hostů, se umístilo šest zástupců výrobních družstev, která jsou členy Svazu českých a moravských výrobních družstev.

Hodnotitelská komise soutěže vybrala celkem 70 finalistů letošního ročníku MANAŽERA ROKU, z řad zástupců výrobních družstev na tento dobrý výsledek dosáhli:

  • Ing. Miloslav Meloun – předseda KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo Uhlířské Janovice                          
  • Ing. Petr Blažek – místopředseda a ředitel Dřevojas, výrobní družstvo
  • Ing. Eva Samcová – předsedkyně DITA výrobní družstvo invalidů
  • Ing. Václav Valter – předseda Kovodružstvo, výrobní družstvo Strážov
  • Ivan Abdul – předseda IRISA, výrobní družstvo
  • Bc. René Skrášek – předseda KOVOPLAST, výrobní družstvo

Z uvedených finalistů obdržel titul Manažer odvětví za vítězství v odvětví Hutní a kovodělné výrobky a rovněž byl Národní komisí zvolen do žebříčku TOP 10 mezi deset nejlepších manažerů roku 2015 Ing. Václav Valter, předseda Kovodružstvo, výrobní družstvo Strážov.

Umístění v soutěži MANAŽER ROKU je pro představitele výrobních družstev velkým úspěchem, neboť soutěž má precizní systém objektivního hodnocení uchazečů, kteří musí odpovídat přísným kritériím. Soutěžící, který se nemůže nominovat sám, je hodnocen dvoukolově a to dvěma nezávislými komisemi. „Soutěž Manažer roku je soutěží, kde se dělá vyhodnocení nejdůsledněji, nejnáročněji a dělá se s nejvyšším stupněm eliminace osobních vlivů,“ uvedl JUDr. Rostislav Dvořák, předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev (SČMVD) a předseda Řídícího výboru soutěže.

Představitelé výrobních družstev jsou v soutěži MANAŽER ROKU dlouhodobě úspěšní, což je dáno jejich výbornými výsledky v hodnocených oblastech, mezi které patří makroekonomické ukazatele, produktivita práce, přidaná hodnota, ale i manažerské a charakterové vlastnosti finalistů.

PROFILY OCENĚNÝCH:

Ing. Miloslav Meloun – předseda KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo Uhlířské Janovice

Výrobní družstvo KOOPERATIVA Uhlířské Janovice představuje společnost se čtyřicetiletou tradicí. Zaměřuje se především na stavební kovovýrobu a zemědělskou kovovýrobu. Patří mezi největší výrobce ocelových zárubní a ocelových stožárů v České republice. Družstvo patří mezi firmy s vysokým stupněm automatizace a k výrobě využívá komplexní robotické linky zprovozněné v uplynulém roce. Díky efektivnímu a prozíravému vedení se družstvo prosazuje nejen na domácím trhu, ale i na trzích zahraničních.

Ing. Petr Blažek – místopředseda a ředitel Dřevojas, výrobní družstvo

Dřevojas Svitavy je významným českým výrobcem a dodavatelem koupelnového a hotelového nábytku a nábytku na zakázku. Jedná se o ryze českou společnost bez zahraničního kapitálu, která vyrábí koupelnový nábytek nejen pro český trh, ale exportuje také do zahraničí, např. na Slovensko, do Ruska, Švýcarska, Skandinávie, Německa či Francie. Firma investuje v zahraničí, kde zřizuje vlastní provozy a společné výrobní závody se zahraniční účastí s přímými dodávkami na místní trhy. Pod vedením Ing. Blažka se Dřevojas Svitavy stal stabilní firmou, kterou charakterizují rychlé a spolehlivé dodávky, ověřená kvalita, vysoká flexibilita a individuální přístup ke každému zákazníkovi

Ing. Eva Samcová – předsedkyně DITA výrobní družstvo invalidů

Výrobní družstvo invalidů DITA Tábor představuje tradiční českou firmu se šedesátiletou tradicí. Pod vedením Ing. Samcové se družstvo zařadilo po bok nejdůležitějších českých firem s různorodými výrobky hojně žádanými nejen na českém trhu, ale také v zahraničí. Firma meziročně výrazně zvýšila rentabilitu své produkce. Její program dětské konfekce Angel má velký úspěch na trhu i v České republice. DITA Tábor exportuje 55 % své produkce na trhy zemí Evropské unie i dalších států. Výroba je soustředěna do čtyř divizí, mezi něž patří kovovýroba, výroba textilu, plastu a specializované montáže. Ing. Samcová se osobně podílí na stabilním a dlouhodobém rozvoji družstva, které zaměstnává velký podíl zdravotně znevýhodněných pracovníků (55 %), jimž nabízí smysluplné pracovní pozice.

Ing. Václav Valter – předseda Kovodružstvo, výrobní družstvo Strážov

KOVODRUŽSTVO Strážov je moderní dynamickou firmou, která zakládá své úspěchy na kvalitě výrobků a služeb a seriózním jednání. S ohledem na požadavky zákazníků se intenzivně zabývá vývojem nových výrobků, které splňují přísná ekonomická i ekologická kritéria. Hlavním výrobním programem je výroba radiálních ventilátorů, vzduchotechniky, průmyslových filtrů, sušáren obilí, zakázková výroba ocelových konstrukcí, lisovaných a svařovaných plechových konstrukčních dílů z uhlíkové a nerezové oceli a zakázková výroba podle dokumentace zákazníka – např. průmyslových chladičů pro chlazení generátorů v elektrárnách, teplovodních kotlů, výměníků tepla a ocelových konstrukcí.  Jde o moderní firmu s rozvíjejícím se úspěšným výrobním programem. Družstvo dosahuje stabilně velmi dobrých hospodářských výsledků a zvyšuje objem výroby a exportu.

Ivan Abdul – předseda IRISA, výrobní družstvo

Výrobní družstvo IRISA Vsetín je firmou s více než padesátiletou tradicí. V současné době má čtyři výrobní programy, přičemž nosným programem družstva je lisování a montáž výrobků z termoplastů převážně pro vnitřní vybavení osobních vozidel. Patří také mezi největší výrobce skleněných vánočních ozdob v České republice, které jsou úspěšně vyvážené do celého světa.  Zabývá se také kartonážní výrobou a provozem nástrojárny. Firma je nositelem řady certifikátů, které dávají zákazníkovi jistotu vysoké kvality. Pod vedením Ivana Abdula se IRISA Vsetín stala stabilní firmou, kterou charakterizuje vysoká kvalita výrobků a poskytovaných služeb, a mnoho spokojených zákazníků.

Bc. René Skrášek – předseda KOVOPLAST, výrobní družstvo

KOVOPLAST Hluk se zabývá výrobou kovových a plastových dílů pro automobilový, stavební, zdravotnický, elektrotechnický a strojírenský průmysl. Vlastní konstrukce a nástrojárna umožňují vývoj a odzkoušení lisovacího nástroje nebo vstřikovací formy tak, aby umožňovaly plynulou výrobu kvalitních kovových i plastových dílů. Družstvo se pod vedením Bc. Skráška stalo kvalitním a osvědčeným výrobním partnerem s dobrými cenami, vysokou kvalitou a vstřícností vyhovět v maximální míře zákazníkovi v jeho náročných požadavcích.

 

 

Zdroj: SČMVD

Praha, 25. dubna 2016