Tesco daruje potraviny potřebným z dalších 36 obchodů

Darování potravin a s tím spojené omezení plýtvání jídlem patří k prioritám společnosti Tesco. Díky dlouhodobé spolupráci s potravinovými bankami v Česku se daří darovat stále větší množství potravin, které jsou určeny lidem v nouzi.

Doposud spolupracovalo s potravinovými bankami 25 obchodů Tesco. V průběhu září se tento počet rozšířil o dalších 36 obchodů. A číslo to není zdaleka konečné, protože v brzké době se připojí i další obchody a to i menšího formátu.  Do roku 2018 by pak Tesco chtělo zapojit do spolupráce s potravinovými bankami všechny své obchody v Česku.

V oblasti darování potravin je pro Tesco klíčovým partnerem Česká federace potravinových bank, která sdružuje celkem 14 regionálních potravinových bank, které pak spolupracují s dalšími organizacemi, které mají rovněž možnost potraviny z obchodů Tesco odebírat. Právě spolupráce se silným partnerem v podobě potravinových bank je pro Tesco zcela zásadní. „Česká federace potravinových bank je pro nás garantem, že darované potraviny se dostanou včas lidem, kteří je skutečně potřebují. Dosavadní úspěšná spolupráce je toho důkazem,“ říká Martin Beháň, představitel společnosti Tesco pro Českou republiku. Mezi nejčastější darované položky patří trvanlivé potraviny, pečivo, ovoce a zelenina. Za dobu tříleté spolupráce bylo již takto darováno přes 300 tun potravin a tento počet neustále narůstá.

Velmi úspěšný byl i pilot na darování ovoce, zeleniny a pečiva, který běžel od loňského září. „Cílem pilotu bylo ověřit možnost darování potravin na denní bázi od pondělí do pátku. Pilot proběhnul úspěšně a v nejbližších dnech budeme rozšiřovat darování zeleniny, ovoce a pečiva rovněž na další naše obchody,“ vysvětluje Martin Beháň.

„Spolupráce s obchodním řetězcem Tesco začala již v roce 2013, kdy se do ní zapojilo 25 obchodů.  Darovaly se především trvanlivé potraviny, které byly obrovskou pomocí.  Po čase jsme začali odebírat i pečivo, ovoce a zeleninu, což je pro naše klienty velmi důležité, protože mohou mít vyvážený jídelníček.  Společně s ostatními potravinovými bankami se těšíme na rozšíření spolupráce,“ doplnil Fabrice Martin-Plichta, ředitel České federace potravinových bank.

Obchody, které nově spolupracují s potravinovými bankami, jsou napříč celou republikou od Karlových Varů, přes Most, Mělník, Sušici, České Budějovice, Hradec Králové, Pardubice až po Třinec, Havířov, Opavu a Český Těšín. Na samotnou spolupráci s potravinovými bankami jsou právem hrdí i zaměstnanci společnosti Tesco. Řada z nich už měla možnost se setkat s konečnými příjemci této potravinové pomoci a zjistit jak důležitá je pro ně tato pomoc, bez níž by měli život ještě složitější.

Dobrým signálem je i neustálé rozšiřování působnosti potravinových bank. Doposud pokrývali převážně větší města. Bílá místa na mapě České republiky se ale rychle plní a v budoucnu by tak neměl být problém s darováním potravin i v menších městech.

 

Zdroj: Tesco Stores ČR, a. s.

Praha, 16. září 2016