Tesco a dodavatelé – nové možnosti komunikace

Tesco spustilo Linku pomoci – jediné kontaktní místo pro dodavatele společnosti. Po úspěšném spuštění služby v Polsku, Tesco zavádí službu také v České republice,  stejně jako na Slovensku a Maďarsku.

Nový způsob komunikace prostřednictvím Linky pomoci zjednoduší vztahy s obchodními partnery společnosti tím, že dodavatelům poskytne jedno kontaktní místo, na které se mohou obrátit, kdykoli budou potřebovat. Díky tomuto novému internetovému nástroji bude snazší kontaktovat osoby odpovědné za určité oblasti v rámci společnosti Tesco. Odpověď pak dotazovaný získá do 48 hodin v případě, že vznesl dotaz v průběhu pracovního týdne.

Tesco doporučuje používat kontaktní formulář pro partnery v případě dotazů týkajících se oddělení financí, logistiky, komerčního a distribučního oddělení. Tato služba je k dispozici v češtině, maďarštině, polštině a slovenštině, stejně jako v angličtině na https://helplineforsuppliers.com .

Během uplynulého roku Tesco ve střední Evropě zjednodušilo své podnikání a vztahy s dodavateli a zavedlo řadu opatření vedoucí ke zlepšení produktivity a zkvalitnění servisu. Po spojení 4 trhů ve střední Evropě byl vytvořen jednotný Produktový  tým odpovědný za celý životní cyklus výrobku.

Následovalo vytvoření nového specializované dodavatelského týmu ve střední Evropě, který má zlepšit celkovou spolupráci. Tesco pravidelně provádí průzkum „Z pohledu dodavatele“, který pomáhá měřit spokojenost vzájemné spolupráce a reaguje pak na jejich potřeby co možná nejvhodnějším způsobem. Za účelem dosažení transparentnosti a dialogu Tesco zavedlo pravidelné komunikační kanály jako  je Newsletter pro dodavatele,  dodavatelské konference, Linku pro dodavatele a mezinárodní Linku pro dodavatele.

 

Zdroj: Tesco Stores ČR

Praha, 29. prosince 2016