SYMA: konference nejen o kvalitě

SYMA je konference zaměřená na systémy managementu. Letos se uskuteční ve dnech 4. a 5. dubna. Přestože byla původně plánována jako akce, na níž se osobně setkají lidé ze světa kvality, managementu a ti, kdož bedlivě sledují a aplikují trendy v oblastech, bylo její konání přesunuto do online prostředí.

Program konference je rozložen rovnoměrně do obou dní. Mimo plenární zasedání, které je na programu oba dny, čeká účastníky rovněž jednání v tematicky zaměřených sekcích. Nosnými tématy a v současnosti diskutovanými oblastmi jsou automobilový průmysl, informační technologie nebo environment a bezpečnost práce.

O budoucnosti automobilového průmyslu

Na úvod konference zazní vystoupení zástupce automobilky ŠKODA AUTO Milana Dufka na téma Kvalita jako klíčová kompetence firmy? Jaká je role systému kvality v transformaci automobilového průmyslu, jsou naše procesy a postupy vhodné pro budoucí produkty a zákazníky, kdo je vlastně koncový zákazník a zvládneme to se současným stavem znalostí a kompetencí? To jsou jen některé otázky, které v současnosti řeší automobilový průmysl a na které zazní na konferenci odpovědi.

Poté bude následovat příspěvek otevírající otázku důsledků legislativy EU pro automobilový průmysl v rámci Green Deal. V souvislosti s plněním závazku Evropské unie stát se klimaticky neutrálním kontinentem do roku 2050 Evropská komise postupně předkládá legislativní návrhy s dopadem na řadu oblastí a sektorů, od energetiky po produkci automobilového průmyslu. Vystoupení Lucie Krčmářové ze Sdružení automobilového průmyslu se zaměří na aktuální stav projednávání vybraných návrhů a možné dopady na automobilový průmysl.

Nové technologie v automotive a požadavky na kvalitu

Největší pozornost účastníků konference je věnována sekcím zaměřeným na automobilový průmysl. První z nich „Automotive I.“ se zaměří na právní požadavky a nové technologie vozidel a spolupráci v dodavatelském řetězci. Neustálý pokrok v oblasti vědy a techniky vyvolává potřebu definování nových technických požadavků kladených na výrobce automobilů a na jejich dodavatele. Sekce přinese přehled o vývoji technických požadavků v automobilovém průmyslu, trendy v oblasti požadavků na kompetence auditorů v řetězci automobilového průmyslu, přehled aktuálních standardů VDA a praktický příklad spolupráce automobilky s přímo nominovaným dodavatelem. Těšit se můžete na vystoupení zástupců společností TÜV SÜD Czech, Škoda Auto, Robert Bosch a České společnosti pro jakost.

Druhá sekce orientovaná na automobilový průmysl „Automotive II.“ se bude věnovat metodám a nástrojům managementu kvality. Nezbytným předpokladem konkurenceschopnosti a zachování kontinuity organizací je znalost a uplatňování aktuálních postupů, metod a nástrojů plánování, řízení, prokazování a zlepšování všech činností. Sekce Vám představí vybrané postupy a metody uplatňované v dodavatelských organizacích nejen v rámci řetězců automobilového průmyslu. Účastníci budou seznámeni s nástrojem pro hodnocení stavu náběhu nových projektů (PAN), se specifickým nástrojem řízení fyzikálního prostředí a infrastruktury výrobních a montážních závodů zpracovávajících díly citlivé na elektrostatický výboj (ESD), s novou publikací VDA řešící postupy aplikované v rámci analýz systémů měření a s příkladem, jak efektivně zorganizovat činnosti údržby.

Jaká témata jsou letos diskutována v oblasti Informačních technologii? 

Nikoho nepřekvapí, že počítače a informační technologie jsou dnes nedílnou součástí výrobních procesů, a proto nás zajímá jejich implementace, kvalita a zranitelnosti. V IT sekci bude pozornost věnována certifikaci TISAXu, zamyslíme se nad možnostmi měřit kvalitu IT a pozornost bude věnována i nejslabšímu článku informační bezpečnosti. Člověku.

Životní prostředí a právní předpisy

V sekci Environment a bezpečnost práce se zaměříme na aktuální právní požadavky v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce. Vystoupí odborníci pro oblast BOZP, zástupci České společnosti pro jakost a společnosti Regartis.

Konference SYMA (Systémy MAnagementu) už řadu let reflektuje trendy a jejich aplikaci v oblasti systému managementu a řízení kvality. Účastníkům se snaží nabídnout náhled na řešení výzev, které před manažery a „kvalitáři“ vyvstávají. Bližší informace o programu, jednotlivých vystupujících a jejich vystoupeních najdete na webových stránkách konference https://syma.csq.cz

 

Zdroj: vitaPR

Praha, 29. března 2022