Společnost KiK slaví úspěšných 10 let na českém trhu

Společnost KiK textil a Non Food spol. s. r. o. v loňském roce vykázala při tržbách 2,9 miliard Kč čistý zisk 264 milionů Kč. Ke konci roku 2016 provozovala společnost 191 poboček a zaměstnávala více než 1 200 pracovníků.

„Naprostou většinu zisku postupně reinvestujeme zpět do lidských zdrojů, vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, stejně jako do našich prodejen, které soustavně renovujeme a zřizujeme nové,“ vysvětluje František Wagner, jednatel společnosti KiK a upozorňuje, že jen za loňský rok společnost renovovala 22 poboček a 6 nově otevřela. Zároveň nastínil, že tento trend bude pokračovat i do dalších let.

„Letos slavíme v České republice desetileté výročí a těší nás, že má náš obrat dlouhodobě a stabilně stoupající tendenci. I proto můžeme investovat do dalšího rozvoje, který je zaměřený jak na zákaznický servis, tak na ideální pracovní podmínky,“ říká Wagner, podle kterého je nejzásadnější investicí společnosti renovace poboček stávajících a otevírání nových prodejen.

Dlouhodobá expanze a plán do dalších let

Za loňský rok společnost KiK obnovila 22 prodejen a 6 nově otevřela, a to ve Vrchlabí, Olomouci, Zábřehu na Moravě, Brandýsu nad Labem – Staré Boleslavi, Liberci a Mělníku. „V tomto trendu budeme pokračovat a pro letošek plánujeme renovaci dokonce 30 prodejen a otevření 19 nových poboček,“ uvádí jednatel společnosti KiK s tím, že v tuto chvíli je již v novém kabátě více než polovina prodejní sítě a kompletní obnovu chce společnost dokončit v roce 2019. Příkladem renovace může být dle slov Františka Wagnera pobočka ve Starém Městě, kde kompletní investice činila 4,5 milionu Kč.  Průměrně KiK investuje do každé renovované prodejny 3 miliony Kč.

Podpora neziskových a charitativních projektů

Nedílnou součástí působení KiK v ČR je i podpora neziskových a charitativních projektů, které jsou letos ještě zesíleny oslavami 10letého výročí. „Naši pravidelnou každoroční aktivitou je podpora azylových domů.  Zákaznická sbírka probíhá na všech pobočkách KiK a za každý kraj je vybraná jedna nezisková organizace, které připadne výtěžek z místních poboček. Jen v loňském roce jsme takto vybrali přes 1 400 000 Kč, které jsme azylovým domům věnovali,“ říká František Wagner.

Rozvoj zaměstnanců

„Dlouhodobě stabilní výsledky mají pozitivní vliv i na podmínky pracovníků, kterým se během posledních dvou let zvýšila mzda o více než 20 % a kterým patří poděkování za jejich úsilí a pracovní nasazení,“ dodává Wagner s tím, že KiK svým pracovníkům začíná postupně nabízet nové vzdělávací a motivační programy, zaměstnanecké benefity a bonusy.

Jedním z motivačních programů je například Qualizirkel, který odměňuje nejlepší podnikové vedoucí z každého regionu ČR i Slovenska. „Vedle toho dlouhodobě odměňujeme i pobočky, jejichž obrat překročí plánovanou hodnotu,“ doplňuje Wagner, který připomíná i bezplatné periodické a vstupní zdravotní prohlídky nebo momentálně aktuální pitný režim v letních měsících zdarma.

Zdroj: KiK Textil

Praha, 25. května 2017