Společnost dm drogerie markt od července zvyšuje mzdy

dm drogerie markt zvyšuje od 1. července 2022 mzdy. Zároveň bude navýšena také hodnota stravenek ze současných 100 korun na 150 korun. Společnost tak reaguje na prudký nárůst inflace a cen energií, pohonných hmot a potravin. Cílem je předcházet reálnému poklesu mezd.

„Rychlé ekonomické změny vytvářejí nepřiměřený tlak zejména na spoluobčany s nižšími příjmy. Je v našem zájmu, aby spolupracovníci dm drogerie markt nemuseli upínat své myšlenky k tomu, zda dokážou ze své výplaty udržet chod domácnosti. Řádné ocenění člověka a jeho nasazení je základním kamenem firemní filozofie. Protože i v této složité situaci zůstává společnost dm ekonomicky stabilní, přistoupila ke zvýšení mezd, a to o 8 procent pro nemanažerské pozice a o 4 procenta pro pozice manažerské. Jednatelky a prokuristé se navýšení mzdy zřekli.“

 

Zdroj: LESENSKY.CZs.r.o.

Praha, 24. června 2022