SMS jako barometr ekonomického růstu

V prvních třech čtvrtletích roku 2015 výrazně vzrostl počet odeslaných obchodních SMS zpráv. Prozradily to interní statistiky obchodní komunikační brány neoGate, která obsluhuje 14 % trhu s marketingovými a notifikačními SMS.

Statistiky ukazují, že počet odeslaných textových zpráv meziročně narostl o 9,1 %. Nejvíce SMS odesílají e-shopy, následované cestovními kancelářemi, lékárenským sektorem a dalšími obchodními segmenty.

Za zvýšení zájmu o textové zprávy může nejen popularizace hromadného cílení komunikace pomocí SMS a rozvíjení nových způsobů využití textových zpráv, ale také raketový růst české ekonomiky v tomto roce. Obchodní subjekty navazují na tento růst propracovanější interakcí se svými zákaznickými komunitami a snahou o vyšší návratnost prostředků, vložených do této interakce v minulosti.

„Podle našich informací vlastní databázi svých zákazníků až 70 % subjektů. A to často ve formě nákladně budovaného zákaznického klubu. Vlivem nízkých investic do těchto komunit však v minulých letech došlo k jejich utlumení. SMS zprávy jsou v takovém případě vhodným nástrojem, jak zákaznickou komunitu reaktivovat,“ řekl Ondřej Švrček, CEO Neogenia, provozovatel služby neoGate.

E-shopy v přístupu k obchodním SMS nemají konkurenci

Elektronické obchody již tradičně obsazují první příčky v počtu odeslaných SMS. Přesto s textovými zprávami pracují rok od roku efektivněji a objem jimi odeslaných zpráv se stabilně zvyšuje, čemuž napomáhají i automatické mechanismy v enginech e-shopů.  Zvýšení objemu odeslaných SMS zpráv zaznamenaly i cestovní kanceláře a agentury, které oproti minulému roku poslaly o 18 % SMS zpráv více a vyšvihly se z třetího místa na druhé. Naopak z loňského druhého místa na letošní třetí se propadl segment lékárenství, který zaznamenal největší pokles v teplých letních měsících. Nejvíce (o 4 %) se trh propadl u segmentu gastro, kultura a zábava.

 

Zdroj: Neogenia s.r.o.

Praha, 23. listopadu 2015