Skupina THIMM: Rekordními investicemi pro úspěšnou budoucnost

V hospodářském roce 2016 vykázala skupina THIMM mírný růst a zvýšila svůj obrat o 1,8 procenta na 568 milionů eur. Celkem podnik zainvestoval 62 milionů eur. Operativní výsledek EBITDAR byl ve výši 52 milionů eur a tvořil 9,2 procenta obratu. To odpovídá zvýšení o 4,0 procenta ve srovnání s předchozím rokem. Podíl vlastního kapitálu zůstává s 42,2 procenty stále slušný (loňský rok: 43,2 procenta). Počet zaměstnanců zůstal na úrovni předchozího roku: K 31.12.2016 skupina THIMM zaměstnávala 3067 zaměstnanců, z nich 124 učňů v 8 oborech a jednom duálním studijním programu.

Rekordní investice
V uplynulém roce skupina THIMM investovala rozsáhlý investiční balík ve výši 62 milionů eur (11 procent obratu). Podstatnou část investice spolkl nový závod na výrobu vlnité lepenky Holledau v bavorském Wolznachu (D). Začátkem roku 2017 zde byla zahájena sériová výroba. Pobočka patří k nejmodernějším závodům na výrobu vlnité lepenky v Evropě a ideálně doplňuje síť výrobních závodů podniku. Skupina THIMM dále investovala prostřednictvím jedinečného digitálního stroje pro předtisk rolí na pobočce v Ilsenburgu (D) do tiskové technologie budoucnosti. Zákazníkům z průmyslu vlnité lepenky a značkového zboží tato technologie otevírá zcela nové možnosti na Point of Sale pro potisk obalů a displejů.

Skupina THIMM dále pokračovala v budování svých závodů na výrobu speciálních obalů a obalů z multimateriálů otevřených v loňském roce v německém Germersheimu a mexické Pueble. Rozšiřováním plochy, pořizováním nových zpracovatelských strojů, optimalizací procesů a opatřeními ke zvýšení efektivity se dále rozvíjejí a modernizují i stávající pobočky. Celkem skupina THIMM proinvestovala za posledních pět let téměř 180 milionů eur.
„Nárůstem obratu o 1,8 procenta jsme ve srovnání s průmyslovým odvětvím výroby vlnité lepenky (v Německu nárůst o 1,0 %) dokázali růst opět nadprůměrně. Celkově jsme se vyvíjeli v souladu s celkovou konjunkturální situací v Německu a Evropské unii,“ shrnuje Mathias Schliep, předseda představenstva skupiny THIMM, vývoj v hospodářském roce 2016.

„S ohledem na náš rozsáhlý balík investic a komplexní konkurenční prostředí je pro nás výsledek uspokojivý, ale zůstal za našimi ctižádostivými očekáváními. Stále je naším cílem vytvářet procentuální operativní zisk dlouhodobě ve dvouciferné výši.“

Výhled 2017
Pro tento rok plánuje skupina THIMM růst obratu o více než pět procent na zhruba 600 milionů eur. Tento plán je založen na stabilních prognózách z ekonomiky a oboru společně s očekávanými úspěšnými efekty investic a vývoje organizace. Pozitivní roli sehrají právě další kapacity vzniklé v závodě Holledau a nové výrobní technologie, jako je digitální tiskový stroj. Současně v tomto roce zatíží výsledek aktuální zvýšení cen surového papíru pro výrobu vlnité lepenky. Podnik při tom vychází z operativního výsledku na loňské úrovni.

M. Schliep dále říká: „Po několika letech s nadprůměrnými investicemi, silným růstem a pokračováním různých optimalizačních projektů se v roce 2017 soustředíme na úplnou realizaci těchto opatření. S cílem podnik dále kontinuálně rozvíjet budeme jednat agilně, dynamicky se přizpůsobovat a v rámci celé skupiny lépe využívat potenciály, které se nám nabízejí. Především to znamená otevřenost ke změnám a novým technologiím. Tak vytvoříme udržitelný základ, abychom mohli i nadále na trhu působit jako úspěšný rodinný podnik.“

Praha, 11. května 2017