PR Summit 2015

Také si kladete otázku jak posílit roli PR ve firmě? Máte pocit, že public relations představuje strategický nástroj, který ve Vaší společnosti ne zcela naplňuje vlastní potenciál? Hledáte cesty jak se zorientovat na proměněné scéně tradičních i nových médií a jak být efektivněji v kontaktu se svou cílovou skupinou? 

PAK S PŘEDSTIHEM DOPORUČUJEME DO DIÁŘE VYZNAČIT 21. ŘÍJNA 2015,

Kdy se v pražském paláci Žofín uskuteční výroční setkání početné public relations komunity – PR Summit 2015.

Sedmý ročník prestižního setkání přinese řadu inovací. Poprvé v historii bude odborný program v odpolední části rozdělen do tří bloků, které pokryjí témata integrované komunikace, strategické i taktické úlohy PR, nebude chybět ani specializovaný obsah pro zástupce státní správy.

O dalších novinkách a spuštění registrace za nejvýhodnějších podmínek Vás budeme brzy informovat. V mezičase navštivte www.prsummit.cz pro podrobnosti o předchozích ročnících.

Zdroj: Blue Events

Praha, 19.června 2015