Poptávka po českém biomléku v zahraničí stoupá

České biomléko je dobrým obchodním artiklem. Poptávka ze zahraničí každoročně roste o 100%. Kvalita mléka z tuzemských ekologických chovů stoupá, tudíž se o české biomléko zajímají zahraniční mlékárny, zejména v sousedním Německu.

Největším odběratelem je mlékárna Gläserne Molkerei , kam se vyváží co dva dny tři cisterny biomléka, což představuje 78 tisíc litrů. Mlékárna je pracovává na bioprodukty, zejména mléko, sýry a tvarohy, které jsou určeny zatím pro německý trh, ale výhledově budou dostupné i pro české spotřebitele.

Export biomléka do Německa se uskutečňuje prostřednictvím odbytového družstva České biomléko. „Ze strany německého partnera stoupá zájem o senné mléko, které se používá zejména pro výrobu tvrdých sýrů. Členové družstva se proto postupně specializují na tuto komoditu. Senné mléko musí být vždy v biokvalitě. Dojnice musí být krmeny senem, nebo zeleným krmivem, nebo se pást. Nepřípustná je senáž nebo siláž,“vysvětlil Miloš Pátek, předseda odbytového družstva.

 

Zdroj: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Praha, 1.června 2015