Podněty k úpravě nájemních podmínek

V případě, že v současné době vyjednáváte, nebo zamýšlíte vyjednávat možnou úpravu nájemních podmínek, dovolili jsme si pro Vás připravit důležité upozornění. 

Nájemní vztahy je možné modifikovat s ohledem na tzv. podstatnou změnu okolností dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku, které pokud není smlouvou vyloučeno, může sloužit jako právo domáhat se obnovy jednání za účelem narovnání smluvních vztahů. Nedohodnou-li se však smluvní strany, je možné se domáhat úpravy smluvních vztahů u soudu. Toto právo je však omezeno lhůtou 2 měsíců od chvíle, kdy znevýhodněná strana musela zjistit změnu okolností (tzn. například uzavření provozoven a s tím spojený propad prodejů). Po uplynutí této lhůty je možné očekávat, že se soud takovým návrhem nebude zabývat.

Zároveň bychom rádi upozornili na aktuálně řešený program COVID-Nájemné. Tento státní program by měl pomoci podnikatelským nájemním vztahům a poskytnout stranám (bez ohledu na to, jestli ve smlouvě mají vyloučenou tzv. podstatnou změnu okolností) podporu 50 % z nájemného, pokud pronajímatel poskytne slevu alespoň ve výši 30 % z nájemného v období duben, květen a červen 2020.

K žádosti o dotaci bude nájemce pravděpodobně mj. předkládat čestná prohlášení o bezdlužnosti, výpisy z bankovních účtů prokazující uhrazení nájemného za měsíce leden a únor (případně za měsíce říjen, listopad a prosinec 2019) a alespoň 50 % nájemného za dotované měsíce duben, květen a červen 2020. Za stejné měsíce bude nájemce muset odvést i DPH, a to z 70 % původní výše nájemného před slevou (tedy z částek, kterou bude muset zaplatit a kterou mu přispívá stát).

Očekáváme, že bližší parametry této výzvy budou zveřejněny v nadcházejících týdnech, proto je vhodné v případě, že obě strany nájemního vztahu mají zájem získat státní podporu, začít vyjednávat o možné úpravě nájemních podmínek a připravovat podklady již teď. Advokátní kancelář Noerr, se kterou časopis Retail News spolupracuje, poskytuje své služby klientům i v této oblasti.

 

Zdroj: Advokátní kancelář Noerr

Praha, 20. května 2020