Pětina Čechů nakupuje online každý týden

Pětina uživatelů internetu v České republice nakupuje online alespoň jednou týdně. Nejčastěji končí Čechům v nákupních košících oblečení a obuv, poté elektronika následovaná vstupenkami na kulturní nebo sportovní akce.

Hlavní bariérou pro ještě četnější internetové nákupy je obava z podvodných praktik. Vyplývá to z prvního průzkumu Masterindex společnosti Mastercard zaměřeného na elektronický obchod a nové platební trendy mezi spotřebiteli ve více než dvaceti zemích v Evropě.

Češi jsou se svojí nákupní aktivitou v Evropě pod průměrem. Nejlepší jsou obyvatelé Velké Británie, jichž si najde na online nákup čas nejméně jednou týdně 41 procent. Poté následují Irové (32 procent) a Němci (30 procent). Naproti tomu v Dánsku a Estonsku je to pouze 16 procent internetových uživatelů.

V případě zboží se Češi od Evropanů neliší, protože i ti se nejvíce zaměřují na oblečení a obuv. Druhým nejnakupovanějším evropským sortimentem jsou vstupenky a až poté elektronika, tedy mobily, laptopy, počítače, tablety apod. Češi však v mnohem větší míře než je v Evropě zvykem kupují online i kosmetiku, léky, vybavení pro domácnost nebo hračky.

Hlavním důvodem, proč nenakupovat online, jsou ve všech zkoumaných zemích obavy z podvodu. Míra rozšířenosti těchto obav se však v jednotlivých zemích liší: v Řecku (71 procent) a ve Španělsku (64 procent) je výrazně vyšší než například v Dánsku (46 procent). V Česku zmínilo tuto obavu 54 procent spotřebitelů.

Co se týče preferovaného způsobu platby za online nákupy, tak v České republice, stejně jako třeba v Německu, Nizozemsku a Polsku, je platba prostřednictvím bankovního portálu dvakrát oblíbenější než platba kartou. Platební karty však zůstávají s přehledem nejvíce preferovaným způsobem úhrady online nákupů v Británii, Francii, Španělsku, Irsku a Itálii.

Značné rozdíly v míře důvěry jsou mezi jednotlivými národy v případě přeshraničního online nakupování. Zákazníci online obchodů ve Francii, kteří však nikdy nenakupují v zahraničí, se na nedůvěru v zahraniční online obchody odvolávají zhruba dvakrát častěji než Španělé či Italové a dokonce čtyřikrát častěji ve srovnání s Čechy nebo Poláky. V České republice nakupuje online za hranicemi alespoň jednou ročně každý čtvrtý spotřebitel, evropský průměr je 41 procent.

 

Zdroj: Mastercard

Praha, 30. března 2017