On-line platby kartami v letech 2013-2016

Češi používají pro platby u obchodníků stále více platební karty. V roce 2016 vzrostl počet takových plateb oproti předchozímu roku 2015 o 18 %. Vzrostl i jejich finanční objem, a to o 7 %. Celkový počet plateb kartou u obchodníků tak dosáhl téměř 684 mil. a klienti touto cestou utratili celkem 477 miliard Kč.

Růst se týkal všech typů platebních karet, tedy jak těch tradičních, dnes bychom řekli kontaktních, tak i bezkontaktních platebních karet.

Průměrná částka realizovaná platební kartou byla v roce 2016 těsně pod 700 Kč (konkrétně 698,70 Kč), což je ve srovnání s rokem předchozím pokles o 10 %. Je to jen potvrzením toho, že stále častěji platíme kartami i drobné částky, které pak samozřejmě uvedený průměr postupně snižují.

Vzrostl i počet on-line plateb, tj. transakcí, které byly realizovány za použití karty v různých on-line aplikacích přes internetové brány. Právě rozvoj on-line plateb se do budoucna jeví jako atraktivní způsob úhrady zboží či služeb. V roce 2016 činily on-line platby už 6 % všech transakcí kartou a dosáhly 9 % jejich korunového objemu. Růst přitom vykazují již od počátku sledování tohoto ukazatele, tedy od roku 2013.

Přes různé on-line aplikace jsme na českých i zahraničních webech provedli pomocí karet téměř 40 milionů plateb o objemu přes 42 miliard Kč. V porovnání s údaji před třemi lety, tedy s rokem 2013, to znamená nárůst o 78 %, resp. o 76 %.

Graf_domaci_a_zahranicni_transakce

Graf_Objem on-line transakci

Přestali jsme se tolik obávat plateb na zahraničních webech. Takové platby dokonce co do počtu převýšily platby na webech domácích. Na zahraničních webech jsme provedli cca 21,2 milionu plateb s celkovou hodnotou přesahující 22 miliard Kč, na těch českých to bylo 18,3 milionu plateb za 20,3 miliardy korun. To odpovídá asi čtvrtinovému růstu objemů a třetinovému zvýšení počtu obou typů plateb oproti roku 2015.

Na domácích webech jsme v průměru na jednu on-line platbu utratili 1 109 Kč, na těch zahraničních 1 044 Kč. V porovnání s rokem 2013 je to zhruba o 250 Kč více. Zatímco ale průměrná částka zaplacená přes on-line aplikace na českém webu vzrostla, na webu v zahraničí naopak klesla.

Komentář Tomáše Hládka, poradce pro platební styk ČBA

Z nejrůznějších statistik vyplývá, a je to dobře, že se nejrůznější formy placení za zboží a služby bezhotovostní cestou nadále rozvíjejí. Z uvedených údajů je zřejmé, že se tento rozvoj týká i platebních karet. Většinou si ani neuvědomujeme, že je „normální“, že u sebe ani moc hotových peněz nemáme, a přitom jsme schopni zaplatit nejen běžný nákup, ale i se najíst či se nechat ostříhat: karty „berou“ všude. Bohužel to ale většinou platí jen ve městech. Už pár kilometrů od Prahy, Brna či jiného většího města, můžete mít problém kartu použít. Kdyby se podařilo podpořit rozšíření placení kartami i v menších sídlech, určitě by to zcela zásadním způsobem ovlivnilo i každoroční statistiky.

 

Zdroj: ČBA

Praha, 19. dubna 2017