Obrat skupiny DACHSER poprvé překročil sedm miliard eur

Rok 2021 byl rokem výjimečným: Zvýšení objemů a vysoké přepravní sazby způsobily rekordní růst. Letecké a námořní přepravy skokově vyrostly o 78,3 procenta.

Ve fiskálním roce 2021 zvýšil mezinárodní logistický provider Dachser svůj konsolidovaný obrat o 26 procent na 7,1 miliard eur. Po stagnaci v předchozím roce zapříčiněné lockdowny je společnost zpátky na své cestě dynamického růstu. Pozitivní výsledky celé skupiny za rok 2021 jsou výsledkem organického růstu v počtu zásilek o 6,3 procent a v tonáži o 7,7 procent. Vysoké ceny přeprav způsobené nedostatkem přepravních kapacit, se kterými se potýkají všichni přepravci, skokový nárůst obratu ještě umocnily.

Není pochyb o tom, že byl rok 2021 v mnoha ohledech mimořádný a že bylo zapotřebí překonat některé extrémní výzvy,” říká Burkhard Eling, CEO skupiny Dachser, a dodává, „minulý rok byl poznamenán brexitem, pandemií onemocnění COVID-19 a dodavatelskými řetězci dohnanými až k bodu zlomu, a to vše způsobilo u našich zákazníků velkou nejistotu. My jsme dokonce i v této situaci dokázali nabízet logistická řešení a současně s tím udržet vysokou úroveň kvality a služeb. Tímto způsobem se nám podařilo upevnit vazby s našimi zákazníky a pokračovat v cílené expanzi našeho podnikání, zejména s našimi klíčovými zákazníky.  Považujeme to za mimořádný úspěch, k dosažení kterého musely naše týmy v náročných podmínkách nasadit všechny své síly.“

Detailní pohled na vývoj v roce 2021

Obchodní oblast Dachser Road Logistics, která zahrnuje přepravy a skladování průmyslového a spotřebitelského zboží (European Logistics) a potravin (Food Logistics), zvýšila v roce 2021 svůj obrat o 12,3 procenta na 4,99 miliard eur. Po lockdownech napříč jižní Evropou v roce 2020, které vedly k poklesu obratu o 2,2 procenta, představuje tento výsledek významný nárůst dokonce i ve srovnání s předcovidovým rokem 2019.

Obchodní divize European Logistics navýšila svůj obrat o působivých 13,1 procenta na 3,92 miliard eur. Po několika letech stagnace došlo k výraznému nárůstu počtu zásilek, a to o 6,8 procent na 72 milionů. Tonáž vzrostla ještě o něco více – o 8,5 procenta na 30 milionů tun. Všechny regionální obchodní jednotky – Německo, Severní a střední Evropa, Francie & Maghreb a Ibérie zaznamenaly dvouciferný nárůst obratu. Navzdory omezením pro restaurace a hotely v Německu souvisejícím s pandemií koronaviru zajistily nové akvizice obchodní divizi Food Logistics růst v obratu ve výši 9,8 procent. Dosažením obratu ve výši 1,07 miliardy eur je to vůbec poprvé, kdy tato obchodní divize překročila hranici jedné miliardy.

V roce 2021 se letecká a námořní přeprava vyznačovala narušením dodavatelských řetězců, nedostatkem nákladní kapacity a odpovídajícími vysokými sazbami. V důsledku tohoto vývoje se podařilo obchodní oblasti  Air & Sea Logistics dosáhnout rekordního nárůstu obratu ve výši 78,3 procenta. Počet odbavených zásilek vyrostl o 9,1 procenta a tonáž se zvýšila o 20,9 procent. Jedním z konkrétních úspěchů bylo další rozšíření leteckých charterů na síť pravidelných leteckých přeprav mezi Asií, Evropou a Severní Amerikou. Dachser tak v roce 2021 realizoval celkem 230 charterů. „Spolehlivě dostupné nákladní kapacity dávají zákazníkům jistotu v jejich plánování – a to byl klíč k našemu úspěchu v roce 2021. Navíc jsme byli schopni dále přepravovat zboží přicházející ze zámoří prostřednictvím naší vlastní pozemní distribuční a doručovací sítě, což se ukázalo jako velmi výhodné,” vysvětluje Burkhard Eling.

Dachser v České republice

Dachser v České republice docílil v roce 2021 nárůstu obratu ve výši 34 procent a překročil tak hranici 4 miliard korun. Oproti předchozímu roku společnost zaznamenala 29procentní nárůst tonáže zásilek, když ve svých logistických centrech odbavila na 829 tisíc tun zboží. Také počet realizovaných zásilek se zvýšil, a to o 8 procent na více než 1,232 milionu.

V loňském roce jsme našim zákazníkům znovu ukázali, že dokážeme uspokojit jejich potřeby i v náročné době charakteristické přetrhanými globálními dodavatelskými řetězci a nedostatkem přepravních kapacit v celé Evropě,“ říká Ing. Jan Pihar, generální ředitel Dachser Czech Republic a.s., a dodává, „současně s tím se nám dařilo udržet vysokou kvalitu služeb, která je v dnešní nejisté době pro naše zákazníky tak důležitá.

Dachser v České republice v loňském roce pokračoval v rozvoji projektu doručování zásilek s nulovými emisemi v Praze, spustil nové přímé linky sběrné služby a dále posiloval v oblasti kontraktní logistiky. Společnost v současné době zaměstnává téměř 600 zaměstnanců. Dachser Czech Republic i v loňském roce svými službami a dobrovolnickou prací podporoval projekt Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu, který se věnuje lidem se zrakovým hendikepem.

Strategie orientovaná na budoucnost

Nestálost a další výzvy budou formovat tržní prostředí i v roce 2022. Válka na Ukrajině způsobuje nesmírné lidské utrpení a zanechává také hluboké stopy v globální ekonomice. Ceny energií a pohonných hmot jsou na rekordní výši, dále se prohlubuje nedostatek řidičů a přetrvává narušení globálních dodavatelských řetězců. To je částečně způsobeno dalšími výskyty onemocnění COVID-19, k nimž nedávno došlo v Číně a Hongkongu. „Musíme akceptovat, že se nacházíme v dalším roce, ve kterém bude udržování dodavatelských řetězců vyžadovat krizový management, flexibilitu a odolnost,” komentuje Burkhard Eling.

Bez ohledu na to se Dachser připravuje na budoucnost investicemi do logistických prostor, digitálních technologií a vybavení. Poté co v roce 2021 společnost investovala 100 milionů eur, plánuje v roce 2022 utratit přibližně 200 milionů eur. „Zahrnuje to projekty, které jsou našimi vlajkovými loděmi, jako plně automatizovaný vysokoložný sklad v Memmingenu v Německu s kapacitou 52 tisíc paletových míst, který otevřeme v říjnu tohoto roku,” vysvětluje Burkhard Eling, a doplňuje, „zároveň také významně investujeme do digitalizace, ochrany klimatu a především do našich zaměstnanců – koneckonců logistika je a vždy bude činností, kterou dělají lidé pro lidi.” Dachser v roce 2021 přijal na celém světě přibližně 1 000 nových zaměstnanců a okolo 2 200 mladých lidí z celého světa se v Dachseru připravuje na svoje budoucí povolání. Vysoký podíl vlastního kapitálu ve výši přibližně 60 procent pak poskytuje investiční politice společnosti silnou podporu.

Netto obrat skupiny Dachser:

Netto obrat
(v milionech eur)
2021 (prozatímní) 2020 Meziroční změna 2021 versus 2020
Road Logistics 4 992 4 444 +12,3 %
European Logistics 3 918 3 465 +13,1 %
Food Logistics 1 074 979 +9,8 %
Air & Sea Logistics 2 074 1 163 +78,3 %
Skupina Dachser 7 066 5 608* +26,0 %

* Rozdíl v zaokrouhlení

Zdroj: Industrion Boutique s.r.o.

Praha, 8. dubna 2022