Novým prezidentem Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu byl zvolen Ing. Otakar Petráček

V pátek 25. června proběhla výroční 60. Valná hromada ATOK, která si zvolila nové orgány. Členy Správního výboru ATOK se stali Ing. Otakar Petráček, Jiří Grund ml., Ing. Stanislav Sedláček, RNDr. Pavel Malčík, Mgr. Martin Prachař, Ing. Robert Šimek, Ph.D.

Otakar Petráček

Členy Dozorčí rady ATOK se stali Ing. Pavel Zezula, Ing. Petr Bukovski, Ing. Zdeněk Věchet.

Nový správní výbor si ze svého středu, na volební období tří let, zvolil nového prezidenta Ing. Otakara Petráčka, předsedu představenstva společnosti MILETA a.s. Ing. Petráček nahradil Jiřího Grunda, ml., který svoji funkci zastával dvě volební období, ale podle Stanov ATOK již nemohl kandidovat.

Valná hromada se poprvé konala kombinovanou formou, přičemž vedle přímých účastníků se jí mohli zúčastnit také členové vzdáleně elektronickou formou.

Valná hromada během svého jednání rovněž schválila opětovný vstup do Evropské oděvní a textilní konfederace EURATEX.

 

Zdroj: ATOK – Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu

Praha, 1. července 2021