Nový generální ředitel EPAL – Christian Kühnhold přináší dlouholeté zkušenosti

Christian Kühnhold naposledy zastával pozici generálního ředitele společnosti PAKi Logistics GmbH a byl členem představenstva Faber Halbertsma Groep B.V. Ve své funkci se před 6 lety podílel na založení a dalším rozvoji společnosti IPP Germany GmbH. Nyní se věnuje novým výzvám.

Od října přebírá odpovědnost za generální sekretariát EPAL. Ten byl v uplynulých letech pod vedením Martina Leibrandta, který mu určil správný směr a inicioval mnoho nových projektů.

„Christian Kühnhold je výtečně obeznámen s trhem s paletami a řízením otevřených poolů na mezinárodní úrovni“, zdůraznil prezident European Pallet Association (EPAL) e.V. Robert Holliger.

Představenstvo mezinárodní asociace je přesvědčeno o tom, že s ním EPAL získá důležité podněty pro další úspěšný rozvoj. Cílem je intenzivnější posílení europalet pod značkou EPAL, podpora jejich expanze na nové trhy a stabilní pozice dalších produktů.

Velmi důležitým aktuálním projektem je iPAL, v jehož rámci je europaleta ve spolupráci s institutem Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML vybavena inteligentní technologií. Záměrem je rozvoj nových obchodních modelů na tomto základu.

 

Zdroj: Zemský výbor EPAL pro Českou a Slovenskou republiku z.s.

Praha, 7. listopadu 2018