Nová centrála pro zaměstnance i zákazníky Linde MH

Linde MH otevřelo novou budovu centrály na Carl-von-Linde Platz v Aschaffenburgu.

linde-mh_nova-centrala_interierCentrála společnosti Linde Material Handling (Linde MH), předního evropského dodavatele manipulační techniky a skladových řešení, se přesunula do kompletně zmodernizovaných prostor na Carl-von-Linde Platz v Aschaffenburgu, kde bylo vytvořeno zcela nové pracovní prostředí pro zaměstnance společnosti. Budova nabízí velkokapacitní prostory a potřebnou infrastrukturu pro veškeré činnosti společnosti Linde MH s cílem zajistit její úspěšnou transformaci z výrobce průmyslových vozíků do podoby dodavatele komplexních intralogistických řešení s maximálně možným zaměřením na potřeby zákazníka.

Generální ředitel společnosti Linde Material Handling Andreas Krinninger spatřuje analogii mezi společností s dlouholetou tradicí a budovou s památkově chráněnou fasádou a foyer z 50. let minulého století: „Obě představují základnu, avšak současná nadstavba se dobře vypořádává se současnými požadavky, které jsou vyšší než před šedesáti lety.“

Kombinace různých stylů kancelářských prostor

Stávající budova o celkové podlahové ploše cca 7 200 m2 byla během 17 měsíců zbavena všech vnitřních stavebních prvků a znovu navržena v souladu s nejnovějším pojetím pracovního prostředí. Základní princip vychází z velkokapacitního řešení kancelářského prostoru, uzpůsobeného daným architektonickým podmínkám. To v praktické podobě znamená, že čtyři poschodí byla rozčleněna do několika velkoprostorových celků typu open space v závislosti na komunikačních požadavcích specializovaných týmů, pro které jsou určeny.

V bezprostřední blízkosti klidných pracovních zón se nachází 15 akusticky izolovaných komunikačních center s vysokými stolky či židlemi barového stylu. Zde se v případě potřeby mohou scházet zaměstnanci a projednávat různé problémy a nápady nebo pořádat krátké porady o stavu vývoje projektu. Pokud si chtějí v klidu zatelefonovat nebo potřebují určitý čas pracovat bez vyrušování, mohou využít jednu ze 17 prosklených soukromých kanceláří, označovaných jako „think tank“. Jak uvádí Andreas Krinninger, zaměstnanci se mohou díky firemním notebookům a bezdrátové vnitřní síti volně pohybovat po budově a pracovat u kteréhokoliv z 255 dostupných pracovních míst včetně těch pro vedení společnosti.

Pro pořádání rozličných shromáždění je zde k dispozici sedm různě velkých místností. Tři z nich, které se nacházejí v přízemí, lze spojit a vytvořit tak konferenční prostor pro přibližně stovku lidí. V budoucnu tak bude možné častěji zvát zákazníky a obchodní partnery k účasti na různých akcích, které Linde MH pořádá.

Projektový tým se obrátil s žádostí o podporu při vývoji koncepce pracovního prostředí společnosti Linde MH na stavební konzultanty ze společnosti aconsea, vzniklé odloučením zaměstnanců Fraunhofer Institute for Industrial Engineering IAO ze Stuttgartu. „Dnes se všeobecně uznává rozhodující význam kombinování různých funkčních ploch pro plnění profesionálních požadavků naší moderní informační společnosti,“ říká renomovaný expert a generální ředitel IAO, profesor Wilhelm Bauer.

Pozornost zaměřená na manipulaci s materiálem

Před provedením vlastní rekonstrukce byla budova prodána. „Chceme soustředit své zdroje a investovat je do rozšíření nabídky výrobků a řešení, do zvýšení produktivity procesů a závodů i dalšího rozvoje zaměstnanců společnosti.

To vytváří přidanou hodnotu našim zákazníkům,“ vysvětluje Andreas Krinninger. Modernizace byla uskutečněna v těsné součinnosti s novým vlastníkem, realitní společností Realconcept z Aschaffenburgu, architektonickým studiem BGF + architects z Wiesbadenu a památkovým úřadem.

„V novém vlastníkovi se nám podařilo nalézt dlouhodobého, perspektivního regionálního partnera, který splnil naše veškeré požadavky a přání chvályhodným způsobem,“ dodává Andreas Krinninger k úspěšné spolupráci s realitní společností. Architekti zdárně vyřešili náročné úkoly spojené s památkovou ochranou a zároveň pomohli zrealizovat představy o moderním kancelářském prostředí.

 

Zdroj: Linde Material Handling Česká republika s.r.o.

Praha, 26. prosince 2016