Nadační fond Albert vyhlašuje grantové kolo pro rok 2016

Nadační fond Albert v těchto dnech spouští příjem žádostí o nadační příspěvek  pro rok 2016. Stejně jako každý rok rozdělí fond finanční prostředky dětským domovům  a neziskovým organizacím, které se věnují pomoci dětem ze sociálně znevýhodněného a rizikového prostředí. Pro rok 2016 se Nadační fond Albert chystá rozdělit celkem 3,5 milionu korun. Uzávěrka příjmu žádostí o příspěvek pro příští rok je 30. září 2015.

Do grantového kola pro rok 2016 se mohou přihlásit neziskové, veřejně prospěšné organizace či rozpočtové nebo příspěvkové organizace, jejichž záměry jsou v souladu s cílem a posláním Nadačního fondu Albert.

Finanční prostředky, které se Nadační fond Albert chystá rozdělit v roce 2016, pocházejí především ze zisku z prodeje plastových tašek v prodejnách Albert a charitativních automatů na kávu a čaj umístěných přímo na prodejní ploše vybraných prodejen.

Každým rokem zaznamenáváme zvýšený počet žádostí o podporu od celé řady organizací, které se svými aktivitami zaměřují na sociálně znevýhodněné děti a rodiny. Jedná se zejména o děti z dětských domovů, rizikové skupiny dětí a mládeže a sociálně ohrožené rodiny. Tento zájem nás těší a jsme rádi, že můžeme podpořit smysluplné projekty v celé republice,“ říká Pavel Mikoška, místopředseda správní rady Nadačního fondu Albert.

Jak získat grant

V rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem 2016 je stanovena maximální výše udělovaného grantu 100 000 Kč na jeden kraj a jednu organizaci. Výši přiděleného grantu vybraným žadatelům stanoví hodnotící komise Nadačního fondu Albert.

Žádost musí být podána na vyplněném formuláři a rovněž je nutné připojit i formulář s rozpočtem projektu a jednu ilustrační fotografii. Žádosti budou přijímány do 30. září 2015. Všechny organizace, které chtějí přihlásit svůj projekt, musí mít sídlo na území České republiky. Žadatelé o nadační příspěvek mají zároveň možnost podat celkem dvě žádosti o nadační příspěvek.

 

Zdroj: AHOLD Czech Republic, a.s.

Praha, 28. července 2015