MOKATE rozšiřuje počet certifikátů kvality výroby

Významná středoevropská potravinářská skupina MOKATE, výrobce čaje, kávy, trvanlivého pečiva a dalších potravinářských produktů, získala pro svou výrobu sušenek ve středočeských Voticích certifikát BRC (British Retail Consortium).

Mokate susenky_3_orizTento certifikát zavedly v roce 1998 britské obchodní řetězce. Specifikuje požadavky na nezávadnost a bezpečnost pro firmy zpracovávající potraviny, které jsou přímými dodavateli maloobchodníků. Dnes patří k nejnáročnějším normám pro výrobce potravin a je uznávaný většinou obchodníků v západní Evropě. MOKATE získalo pro svou výrobu sušenek druhou nejlepší úroveň certifikátu A, který se uděluje na dobu tří let s každoročním reauditem.

Letos v dubnu znovu obhájila certifikát BRC s nejvyšším hodnocením AA výroba čajů v polském závodě společnosti MOKATE v Ustroni.

MOKATE investuje do systému řízení jakosti potravinářské výroby každý rok milionové sumy. Pro zajištění vysoké a opakovatelné kvality výrobků podléhá každá etapa výrobního procesů přísné kontrole. Ta se uskutečňuje prostřednictvím speciálně navrženého a zavedeného komplexního programu pro zajištění kvality, který zahrnuje systém řízení kvality dodávek, program mezioperačních kontrol a program finální kontroly.

Dokladem pozornosti, který firma oblasti kontroly kvality věnuje, je řada certifikátů od nezávislých institucí pro jednotlivé výrobní provozy MOKATE. Jde především o systém řízení kvality v souladu s normou ISO 9001:2008, dále systém řízení bezpečnosti potravin v souladu s normou ISO 22000:2005, který v sobě zahrnuje požadavky systému HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů; Hazard Analysis and Critical Control Points). Z certifikátů sjednocujících požadavky obchodních řetězců jde dále o mezinárodně uznávaný standard bezpečnosti potravin IFS (International Food Standard).

Společnost MOKATE letos ještě prohloubila systém kontroly kvality surovin na vstupu do výroby čajů i finálních výrobků, když nad rámec požadavků legislativy dobrovolně rozšířila laboratorní šetření o testy širšího spektra alkaloidů v bylinných směsích. Tímto krokem byly na minimum eliminovány případné nedostatky u dodavatelů výrobních surovin. V případě sebemenšího podezření na nevyhovující kvalitu dodávaných bylin MOKATE okamžitě vrací celou dodávku dodavateli. Prověřují se doklady, které přichází do továrny se všemi dodávkami bylin. Následně jsou namátkově odebírány vzorky výsledných bylinných směsí, které se kontrolují v nezávislých akreditovaných laboratořích. Díky tomu jsou dodací listy a faktury vybraných výrobků vybaveny kopiemi výsledků laboratorních testů, aby měli odběratelé jistotu, že budou zákazníkům nabízet patřičně prověřené a kvalitní zboží.

Prvořadým zájmem všech zaměstnanců MOKATE je vyrábět špičkové potraviny, které jsou nejen chutné a lidé je mají rádi, ale jsou vyrobeny ve špičkové kvalitě a splňují všechny platné potravinářské normy.

 

Zdroj: Skupina MOKATE

Praha, 2. června 2017