makro ČR představuje své udržitelné aktivity v kampani #PROBUDOUCNOST

Síť velkoobchodů makro Cash & Carry ČR startuje novou udržitelnou kampaň #PROBUDOUCNOST se sloganem „Myslíme na váš úspěch i planetu“. Jejím cílem je představit aktivity, které makro v rámci udržitelnosti dlouhodobě dělá, a inspirovat a edukovat zákazníky k odpovědnějšímu přístupu k životnímu prostředí.

Kampaň je rozdělena do několika fází, z nichž první z nich byla zahájena na začátku května a vysvětluje, proč by měli zákazníci hledat a přijímat udržitelná řešení ve svém podnikání. Součástí kampaně je také spuštění nového informačního webu makro.cz/udrzitelnost.

Udržitelnost je jedním ze základních principů společnosti a stala se tak součástí firemní kultury. makro se proto dlouhodobě zaměřuje na rozvoj udržitelného podnikání nejen v rámci vlastních aktivit, ale také s ohledem na své zákazníky. Kampaň #probudoucnost se opírá o pět klíčových pilířů: Společenská odpovědnost, Zodpovědný nákup, Udržitelné procesy, Inspirace zákazníků a partnerů a Péče o zaměstnance.

Tyto pilíře jsou základem pro dlouhodobé cíle a závazky, které makro ve svém podnikání přijímá, mezi které patří například podpora lokálních dodavatelů, snižování potravinového odpadu a spolupráce s potravinovými bankami, zajištění dohledatelnosti produktů, certifikace palmového oleje, papírových a dřevěných výrobků, snižování obsahu cukru a soli, optimalizace obalových materiálů, eliminace uhlíkové stopy, snižování plastových či papírových odpadů rušením jednorázových igelitových tašek nebo digitalizací letáků.

Kampaň si neklade za cíl pouze představit jednotlivé udržitelné a odpovědné aktivity, jedním z hlavních cílů je edukovat a inspirovat zákazníky velkoobchodu. „Chceme našim zákazníkům ukázat, že udržitelné projekty nejsou prospěšné pouze pro planetu, ale z dlouhodobého pohledu jsou výhodné také pro jejich podnikání. Nebudeme-li se bavit pouze o prospěšnosti vůči životnímu prostředí, jako je například snižování emisí, omezování odpadu aj., udržitelná řešení mohou zákazníkům rovněž pomoci dlouhodobě snižovat náklady,“ vysvětluje Martin Čivrný, manažer udržitelnost makro ČR.

Za sloganem „Myslíme na váš úspěch i planetu“ se schovává dlouhodobý závazek společnosti makro ČR pomáhat rozvíjet podnikání svých zákazníků – nově však s větším důrazem na planetu a životní prostředí, ve kterém žijeme.

Zodpovědný přístup k životnímu prostředí

V první fázi kampaně makro představuje konkrétní projekty, které byly v makro v posledních měsících představeny s cílem naplnit některý z přijatých závazků společnosti. „V minulých letech jsme se například zaměřili na eliminaci plastu, kdy jsme zrušili prodej všech igelitových tašek na všech prodejnách, a ty jsme nahradili znovupoužitelnou odolnou tašku z recyklovaných plastových lahví. Rovněž jsme rozšířili nabídku jednorázového nádobí o ekologické varianty prodávané pod vlastní značkou, které jsou vyrobené z cukrové třtiny. V prosinci loňského roku jsme také začali používat nový obal na čerstvé ryby vyrobený z tzv. hydropapíru, který je ekologičtější alternativou ke klasické alufolii,“ doplňuje Martin Čivrný.

Komplexní marketingová kampaň

Kampaň byla zahájena 3. května a je komunikována prostřednictvím velké škály komunikačních kanálů. Udržitelné produkty budou pravidelně propagovány v letácích makro. V prodejnách je kampaň podpořena in-store komunikací, například LCD obrazovkami, závěsnými deskami a dalšími tištěnými formáty, a nechybí ani out-of-store materiály. V neposlední řadě se pak kampaň objevuje také na sociálních sítích a v pravidelných newsletterech a je zaštítěna novou webovou stránkou, která shrnuje dosavadní udržitelné a odpovědné aktivity společnosti a nabízí bližší informace k jednotlivým projektům i partnerstvím.

 

Zdroj: FleishmanHillard

Praha, 26. května 2021