ESA logistika zahájila komerční využívání autonomních dronů ve skladech

Společnost ESA logistika, která patří mezi desítku největších českých logistických firem, zahájila využití autonomního dronu pro provedení inventury zboží ve svém skladu v polské Radomi. Testování se připravovalo od jara letošního roku a bylo úspěšně završeno komerčním nasazením dronu v září.

Výsledky potvrdily původní předpoklady o vysoké efektivitě dronů v inventurním procesu. Prokázala se zhruba osmdesátiprocentní finanční a časová úspora oproti standardní inventuře a stoprocentní přesnost získaných dat. „Podle dostupných informací je ESA logistika jednou z prvních společností v oblasti střední Evropy, která komerčně nasadila plně autonomní drony k těmto činnostem v uzavřených prostorech,“ říká manažer marketingu společnosti ESA logistika Jindřich Karas.

Dodavatelem technologie pro experimentální nasazení dronu byla firma Neurospace. Zatímco standardní inventura 8000 paletových pozic zabrala dva pracovní dny (každý o dvou směnách) a vyžádala si nasazení 22 pracovníků s veškerým nutným vybavením, využitím jednoho autonomního dronu se stejná inventura zkrátila na šest hodin za asistence maximálně dvou pracovníků pro zajištění bezpečnosti. Výsledky inventury provedené dronem vykazují 100% přesnost.

Dále se prokázal pozitivní dopad na bezpečnost práce – dron je schopen plně autonomního letu bez zásahu pilota a omezuje dosud rizikovou práci zaměstnanců při kontrole vysokých regálů. Eliminují se tak náklady na mimořádný provoz vysokozdvižné techniky, na přesčasy zapojených pracovníků včetně nákladů na školení bezpečnosti práce ve výškách. „Obrovskou výhodou je, že naprogramovaný dron může podnikat samostatné lety ve dne i v noci, o víkendech, během dovolených, případně už během naskladňování zboží, a průběžně přitom reportovat načtená data ve podobě excelovské tabulky,“ uvádí Rafał Łuczak, IT & Implementation Manager společnosti ESA logistika.

Využití dronu také významně omezuje rizika chyby lidského faktoru a současně otevírá větší časový prostor pro případnou kontrolu zjištěných nesrovnalostí. Plusem je i vyšší zabezpečení získávaných dat, protože do provádění inventury není třeba zapojovat externí pracovníky. Potvrdila se též vysoká flexibilita dronu i pro nestandardní situace, například když na uskladněném balení chybí štítek. V tomto případě je schopen nasnímat neoznačené zboží ze všech stran a pokusit se o identifikaci, nebo odešle fotografie operátorovi skladu, který provede identifikaci bez toho, aby zboží fyzicky prověřoval.

„Nápad na využití dronu ve skladu vznikl během brainstormingu se skupinou studentů z projektu Top Young 100, který podporuje nadané studenty oborů spojených s logistikou. Naší společnou tezí bylo, že autonomní drony budou ve srovnání se standardním inventurním procesem efektivnější a bezpečnější, což se nám také jednoznačně potvrdilo,“ doplňuje Rafał Łuczak.

 

Zdroj: Czech P.R., s.r.o.

Praha, 7. října 2020