Dachser získal recertifikaci pro logistiku farmak

Nezávislí auditoři opětovně udělili mezinárodní logistické společnost Dachser certifikáty pro přepravy výrobků ze segmentu life science a healthcare (farmaceutický průmysl a zdravotnictví). Pobočka v Šanghaji byla recertifikovaná podle IATA CEIV Pharma a pobočky v Barceloně, Madridu, Bombaji, Frankfurtu nad Mohanem a také centrála skupiny v německém Kemptenu podle požadavků správné distribuční praxe – GDP (Good Distribuion Practice).

Standardy IATA CEIV Pharma pro letecké přepravy a certifikace správné distribuční praxe (GDP) pro všechny druhy přeprav jsou průmyslovými standardy uznávanými napříč průmyslovým spektrem, které upravují způsob zacházení a chování všech stran zapojených do globálního dodavatelského řetězce při realizaci logistických služeb pro výrobky ze segmentu life science a healthcare. V rámci toho jsou také dodržovaná mezinárodně platná pravidla a standardy a zajištěna přísná kvalitativní kritéria a efektivita služeb. Oba získané certifikáty potvrzují, že je se zásilkami v síti DACHSER Life Science a Healthcare zacházeno v souladu s nařízeními EU.

To proto, že výrobky segmentu life science a healthcare – často léky, vakcíny a další léčiva – podléhají přísným požadavkům na přepravu, skladování a manipulaci. Je zapotřebí  dodržovat řadu obsáhlých nařízení a zákaznické, úřední a produktové specifikace. Často se jedná o zásilky citlivé na teplotu a časově kritické zásilky, s nimiž je třeba bezpečně a správně manipulovat a přepravovat je leteckou nebo námořní přepravou. „Certifikace je známkou kvality naší globální sítě DACHSER Life Science and Healthcare,“ říká  Timo Stroh, Head of Global Air Freight a Life Science and Healthcare Logistics skupiny Dachser, a dodává, „je základem pro zajištění toho, aby byly výrobky během přepravy skladovány, manipulovány a přepravovány za optimálních podmínek tak, aby nedošlo k jejich porušení a byla zachována jejich účinnost.“

Přísné nároky

Certifikační proces se skládá z vícedenních auditů, které provádí nezávislé orgány, respektive Mezinárodní asociace leteckých dopravců IATA (International Air Transport Association). V rámci auditů jsou hodnocena kritéria kvality, jako jsou standardy pro manipulaci nebo zásilky life science a healthcare v teplotně řízeném režimu, externí a interní školení a risk management. I vyškolený personál musí při zacházení s výrobky segmentu life science a healthcare splňovat vysoké požadavky na kvalitu.

Naše strategie je orientovaná na kvalitu a díky ní udržujeme integritu tohoto citlivého zboží během celého přepravního řetězce až k pacientovi,“ říká Netka Hohlfeld, Department Head Life Science and Healthcare Logistics skupiny Dachser. Společnost Dachser postupně certifikuje všechny pobočky své globální logistické sítě relevantní pro zákazníky z oblasti farmaceutického průmyslu tak, aby mohla díky jednotným, externími autoritami potvrzeným síťovým kompetencím pro tento náročný segment spolehlivě realizovat globální dodavatelské řetězce.

 

Zdroj: Industrion Boutique s.r.o.

Praha, 19. června 2024