AMSP ČR a profesní spolky zahajují změny v tuzemském řemesle

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, společně s 23 profesními spolky zahajuje historicky největší ofenzivu na podporu řemesel. I přes různorodost živnostenských profesí, začínají tuzemští řemeslníci a jejich odborní zástupci sjednocovat zájmy v oblasti kvality výrobků a služeb, přístupu ke vzdělávání a prezentace odborné práce.

Rok řemesel 2016 se tak stává milníkem pro vnímání řemesla jak u odborné veřejnosti, tak ve společnosti obecně. Záštitu nejvýznamnější podnikatelské aktivitě roku poskytnul prezident Miloš Zeman, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Řemeslný fortel, česká dovednost, univerzálnost a technická zručnost měly ve světě vždy velmi dobý zvuk. Vyspělost tuzemské ekonomiky a velmi dobrá obslužnost měst a obcí byly vždy úzce spojeny s široku nabídkou řemeslných profesí ve všech regionech. Systémy kvalitního českého vzdělávání byly vždy spojeny s výukou předmětů, které dávaly základ pro udržení trendu české tvořivosti a uznávané kvality výrobků i služeb. Bohužel, ve všech těchto oblastech začínáme ztrácet.

Analýza AMSP ČR ukazuje, že v ČR je sice vydáno 907 tisíc živnostenských oprávnění v živnosti řemeslné, což činí 27,8 % všech vydaných živnostenských listů. Varující je ale trend, kdy rapidně klesá dynamika vzniku nových řemeslných oprávnění, zatímco za posledních 15 let byl průměr více jak 24 tisíc nových řemeslných živností/rok, v posledním roce je to již pouhých necelých 10 tisíc nových živnostenských řemeslných oprávnění. Nejvíce řemeslníků je v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji, kde je v každém kraji vydaných více jak 100 tisíc řemeslných živnostenských listů, nejméně potom v Karlovarském kraji, kde je vydaných pouhých 26 tisíc řemeslných oprávnění. Cizinci podnikající v ČR si zřizují řemeslnou živnost ve 13 %, což je méně jak polovina než naši podnikatelé.

Nesystémová podpora profesně orientovaného vzdělávání, vysoká orientace na virtuální ekonomiku, dlouhodobá absence koncepční podpory řemesel, ale i roztříštěnost zájmů jednotlivých spolků a řemeslníků samých mají za důsledek, že v mnoha oborech rapidně ubývá kvalifikovaných lidských zdrojů, naopak roste počet těch, kteří podnikají v oblasti odborných řemesel bez jakékoliv kvalifikace, garance bezpečnosti, nemluvě o kvalitě. Například podíl tzv. hodinových manželů na dodávkách činí podle analýzy AMSP ČR již 20 %. To přináší nejen pokles kvality řemeslné  práce, ale roste tím i podíl šedé ekonomiky, neboť dodavatelé nemohou řádně vykázat dodávku, ke které nemají oprávnění.  Rok řemesel 2016 si klade za cíl tento trend otočit a zahájit ve všech oblastech spojených s řemeslem klíčové změny.

Rok řemesel bude cílit jak na koncové zákazníky, pro které bude vytvořen jasný systém porovnávání a garantování kvality, tak na odbornou veřejnost, v rámci které dojde k zásadnímu posílení profesních spolků a odborných škol. Dalším cílovým segmentem bude státní správa, kde dojde jak k zahájení legislativních změn v živnostenském podnikání, tak k cílené podpoře vzdělávání. Důležité zaměření Roku řemesel bude i na domácnostech, s cílem vyšší motivace při rozhodování o studiu na odborných a středních technických školách.

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR, k tomu uvádí: „Pouštíme se do jedné z nejnáročnějších aktivit v novodobé historii tuzemského podnikání. Naším cílem není nahodilá podpora, založená na rozdání grantů, ale vytvoření systémového přístupu k podpoře a vnímání významu řemesla jako takového. Sjednocujeme zájmy všech rozhodujících profesních spolků, nicméně to hlavní bude změnit zažité postupy úředníků, smýšlení politiků i pohled veřejnosti. Neděláme si iluze, že tak nastane za rok. Zaspali jsme jednu generaci a stejnou dobu bude trvat i náprava. Zahajujeme dlouhodobou kampaň, na konci které se řemeslo opět stane prestižní a respektovanou profesí.“

 

Zdroj: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Praha, 22. ledna 2016