Ahold zveřejnil hospodářské výsledky

Ahold dosáhl velmi dobrých výsledků, a to hlavně díky dobrému výkonu prodejen a výraznému nárůstu online prodeje.

  • 21,4 % nárůst tržeb skupiny v posledním čtvrtletí na částku 9,8 miliardy euro (nárůst o 11,8 % při konstantních devizových kurzech)
  • 4,3 % nárůst tržeb v posledním čtvrtletí bez započítání pohonných hmot (při konstantních devizových kurzech a úpravou o jeden započítaný týden navíc)
  • Pokračoval zrychlený nárůst online tržeb – při konstantních devizových kurzech vzrostly čisté tržby v posledním čtvrtletí o 29,1 %.
  • Základní provozní zisk vzrostl až o 39,4 % na 421 milionů euro; základní provozní marže ve výši 4,3 %
  • Silné toky volné hotovosti 401 milionů euro. Celkem za rok dosáhly objemu 1 184 milionů euro.
  • Byla navržena dividenda ve výši 0,52 euro, což oproti loňskému roku představuje nárůst o 8,3 %.
  • Navrhovaná fúze s Delhaize běží dle plánu a bude uzavřena v polovině roku 2016; mimořádná valná hromada se uskuteční 14. března

Generální ředitel společnosti Dick Boer výsledky komentoval slovy:

„Se silným zaměřením na podporu našich skvělých globálních značek a s investicí do služeb zákazníkům a jejich rychle se měnícím zájmům a potřebám se nám podařilo udělat velký pokrok
a dosáhnout výborných provozních i finančních výsledků za poslední čtvrtletí i celý rok 2015.“

„Zrychlili jsme zavádění inovací, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout ještě čerstvější zboží a také lepší poměr ceny a hodnoty. Tento pokrok byl podpořen významnými úsporami z programu Simplicity, které jsme zpět investovali. Jsme potěšeni reakcí našich zákazníků a oceňujeme skvělou práci našich zaměstnanců. Výsledkem jsou silné tržby, zvýšený tržní podíl a nárůst provozního zisku skupiny za celý rok.“

„V Nizozemsku se prodeje i nadále drží na vysoké úrovni a identické tržby vzrostly o 3,2 %. To je odrazem naší úspěšné vícekanálové prodejní strategie, silných tržeb během období Vánoc
a pozitivního vývoje tržeb v řetězci Albert Heijn. Zákazníci řetězce Albert Heijn profitují ze širší
a inovované nabídky sortimentu a rozšíření zdravých produktů v odděleních čerstvých výrobků, což se odrazilo na nárůstu tržního podílu za poslední kvartál i celý rok 2015.“

„Ve Spojených státech vzrostly tržby bez prodeje pohonných hmot o 4,1 %, se započítáním jednoho týdne roku 2015 navíc. Udělali jsme pokrok v investicích do kvality i cen, což se odráží zejména
v růstu identických tržeb a nárůstu tržního podílu, zejména v oblasti New York Metro, kde jsme dále posílili svou pozici úspěšnou konverzí dvaceti pěti bývalých prodejen A&P.“

„Naše online výsledky byly také příznivé a v posledním čtvrtletí jsme dosáhli nárůstu spotřebitelských tržeb téměř 30 procent. Bol.com si udržel pozici jedničky na nizozemském retailovém online trhu
a dobré výsledky vykázal zejména v prosinci. Peapod a ah.nl zůstávají na svých online trzích rovněž předními prodejci potravin.“

V neposlední řadě naše navrhovaná fúze s Delhaize pokračuje podle plánu. Kombinace Aholdu
a Delhaize vytvoří ještě silnějšího maloobchodního leadera, z čehož budou profitovat naši zákazníci
i partneři. Zároveň budeme moci dále stavět na pozici našich respektovaných a oblíbených značek
v komunitách, kde působíme.“

V posledním čtvrtletí roku 2014 vzrostly při konstantních devizových kurzech čisté tržby o 4,2 %
na 461 milionů euro. Při srovnání s upravenými prodeji za čtvrtý kvartál roku 2014 čisté tržby poklesly při konstantních devizových kurzech o 1,8 %. Pokles odráží prodej pěti obchodů SPAR ve třetím čtvrtletí, k němuž došlo na základě rozhodnutí regulačních úřadů po akvizici.

Vykázali jsme dobré tržby během vánočních svátků. Tržby v našich supermarketech nadále rostly, neboť zákazníci oceňují investice v rámci konceptu Favourite do inovací i nabídky. Během čtvrtletí jsme dokončili implementaci konceptu Favorite i ve větších prodejnách, které byly dříve součástí sítě SPAR. Růst identických tržeb v těchto prodejnách byl sice stále negativní, nicméně vidíme příslib
ve výrazném zlepšení, k němuž došlo v průběhu čtvrtletí.

Český trh je silně ovlivňován promočními nabídkami a velká část cenových akcí byla spuštěna ve druhé polovině roku. Naše obchody nebyly výjimkou, přičemž i nadále klademe důraz na vysoký podíl lokálních produktů a atraktivní marketingové kampaně. Albert získal prestižní Národní cenu kvality, která oceňuje firmy, jež systematicky zlepšují kvalitu svých aktivit, vykazují kreativitu
a inovaci a dosahují tak lepších výsledků.

Zlepšení základní provozní marže na 3,5 % oproti předchozímu čtvrtletí bylo v České republice částečně dáno jednorázovými položkami. Provozní marže 1,5 % za celý rok byla ovlivněna jednorázovým výdajem ve výši 7 milionů euro na integraci prodejen SPAR. Loňská marže byla ovlivněna provozní ztrátou 12 milionů euro z prodejen SPAR, z čehož 6 milionů bylo zaúčtováno
v posledním čtvrtletí.

 

Zdroj: AHOLD Czech Republic, a.s.

Praha, 5. března 2016