Ahold Czech Republic se uchází o Evropskou cenu kvality

Společnost Ahold Czech Republic se jako první tuzemská firma hlásí do prestižní soutěže o Evropskou cenu kvality – EFQM Excellence Award, kterou udílí Evropská nadace pro management kvality (EFQM). Ahold získal v minulosti třikrát Národní cenu kvality ČR a nyní se tak uchází o nejvyšší stupeň.

Národní ceny kvality jsou udělovány v 85 zemích světa podle stejných pravidel a vítězné firmy z evropských zemí se každoročně utkají o Evropskou cenu kvality – EFQM Excellence Award. Toto ocenění – stejně, jako jednotlivé národní ceny – je založeno na Modelu Excelence EFQM, nejkomplexnějším hodnocení firem
a organizací, jaké se ve světě používá. Tento model umožňuje objektivně porovnat společnosti různých oborů a velikostí a managementu navíc přináší podrobné informace, jak si firma vede v jednotlivých oblastech činnosti v porovnání s těmi nejlepšími. Národní ceny tak účastníkům a vítězům přináší nejen prestiž, ale zvyšují konkurenceschopnost a zlepšují hospodářské výsledky.

V České republice jsou Národní ceny kvality udělovány již 22 let a letos poprvé se firma z naší země účastní klání o EFQM Excellence Award.

„Jsme velice rádi, že se letošního ročníku EFQM Excellence Award konečně účastní i firma z České republiky. Hodnocení v této ceně je nesmírně náročné a tak budeme Aholdu držet palce, aby ve srovnání se špičkovými evropskými  firmami dosáhl co nejlepšího umístění,“ říká Vladimír Straka, předseda představenstva Sdružení pro oceňování kvality. „Věřím, že by jejich úspěch podnítil i další české firmy, aby se Evropské ceny kvality
v budoucích letech zúčastnily.“

Evropská cena kvality je každoročně předávána již od roku 1992 a mezi její držitele patří například společnosti BMW, Coca-Cola či Siemens. Je považována za nejprestižnější ocenění, jaké můře evropská firma získat. Každý účastník je komplexně posuzován ze všech možných hledisek, mezi která patří úroveň managementu, strategie, ekonomické výsledky, kvalita zaměstnanců, vztah ke společnosti, k životnímu prostředí a řada dalších aspektů.

 „Už jen samotná přihláška je velkou výzvou. Přihlásit se totiž mohou pouze firmy, které disponují pětihvězdičkovým oceněním organizace EFQM. Společnost Ahold je jednou ze dvou společností v ČR, která tento certifikát má,“ říká Pavel Mikoška, ředitel kvality obchodního řetězce Albert, a dodává: „Vstupem do klání o tuto celoevropskou cenu se zavazujeme našim zákazníkům, zaměstnancům i dodavatelům k ještě většímu úsilí o zdokonalení všech našich aktivit a pevně věřím, že i v tak velké a silné konkurenci můžeme držet krok s evropskou špičkou.“

Náročné posuzování účastníků EFQM Excellence Award probíhá za účasti týmu nezávislých zahraničních hodnotitelů, kteří během více než 500 hodin prostudují dokumenty a osobně vyslechnou zaměstnance na všech úrovních hodnocené společnosti. Na základě tohoto komplexního posouzení všech aspektů pak vyhodnocují její úroveň v jednotlivých oblastech a své závěry předloží ve formě podrobné hodnotící zprávy nezávislé mezinárodní porotě. Ta firmu následně oceňuje na základě osmi základních konceptů excellence.

Celkový (Award Winner) i dílčí vítězové (Price Winner) budou vyhlášeni v září v Miláně.

 

 

Zdroj: Sdružení pro oceňování kvality (SOK)

Praha, 30. května 2016