Podravka – Lagris chrání nově potraviny v dusíkové atmosféře

Společnost Podravka – Lagris a. s. ve spolupráci s pražským Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i. vyvinula zcela novou technologii určenou k ošetření skladovaných potravin dusíkem.

Ta je šetrná k životnímu prostředí i potravinářským surovinám. Tento projekt získal uznání ministra zemědělství na letošní výstavě Země živitelka.

Nově vyvinutá technologie využívá k ochraně obilovin a luštěnin uskladněných ve velkokapacitních kovových silech před napadením skladištními škůdci řízenou atmosféru plynného dusíku. Vysoká koncentrace dusíku vede k postupné likvidaci škůdců, kteří bez kyslíku nemohou dlouhodobě přežít. Technologie řízených atmosfér nezanechávají v ošetřených komoditách nežádoucí zbytkové stopy a jsou šetrné k životnímu prostředí. Jsou vhodné k ošetření skladovaných komodit v potravinářství včetně ekologického zemědělství nebo při skladování čerstvého ovoce a zeleniny.

Ve střední a východní Evropě se jedná o ojedinělou technologii. Společnost Podravka – Lagris a.s. do jejího vývoje a zavedení do běžného provozu investovala zhruba 24,5 mil. Kč. Nová technologie je šetrnou alternativou k ničení škůdců pesticidy (fosforovodíkem). Tento plyn je v současné době v České republice jediným fumigantem schváleným k ošetření potravinářských surovin. Dlouhodobé používání stejné chemické látky může vést k problémům se zvyšující se odolnosti škůdců.

„Oproti dosud obvyklému ničení škůdců v uskladněných potravinách je nový způsob náročnější na počáteční investice, ovšem jeho následný provoz je levnější než obvyklé použití pesticidů. Při optimálním využití tak zaručuje rozumnou dobu návratnosti počáteční investice. Potřebnou účinnost technologie potvrdily nejen laboratorní testy, ale také pokles reklamací našich výrobků,“ říká technický ředitel společnosti Podravka – Lagris a.s. Vlastimil Kolář.

Zmíněnou inovaci v oblasti ošetřování potravin vyvinuli a k praktickému využití dovedli odborníci společnosti Podravka – Laris a.s. a Výzkumného ústavu rostlinné výroby v.v.i. Na projektu začal tým odborníku pracovat v roce 2013 a projekt dokončil v roce 2017. Vzorové silo o kapacitě 24 tun luštěnin s řízenou atmosférou bylo ve společnosti Podravka – Lagris a.s. uvedeno do provozu v letošním roce. Používá unikátní technické řešení napouštění dusíku a kontroly jeho koncentrace v celém silu. Dusík pro ošetření skladovaných potravin se získává přímo ze vzduchu ve speciální jednotce, která využívá molekulové síto propouštějící pouze molekuly určité velikosti. Použitá technologie zužitkovává také odpadní teplo z vyvíječe dusíku, čímž zvyšuje biologickou účinnost řízené atmosféry i v relativně chladných českých podmínkách. V nedávné době společnost Podravka – Lagris a.s. posílila kapacitu této technologie pro možnost využití ve velkokapacitních silech na skladování rýže.

21. listopadu 2017 se v sídle společnosti Podravka – Lagris a.s. uskutečnila prezentace celého projektu ošetření potravinářských komodit v sile pomocí řízených atmosfér. Vystoupili zde autoři projektu a seznámili zástupce státních a zemědělských institucí s výsledky projektu, jeho závěry a praktickými ukázkami.

 

Zdroj: Podravka – Lagris a.s.

Praha, 22. listopadu 2017