Dunnhumby a Tesco oznamují vznik nového partnerství

Společnost dunnhumby, světově nejvýznamnější společnost zabývající se analýzou nákupního chování zákazníků, dnes oznámila vznik nového partnerství s řetězcem Tesco.

dunnhumby představí dodavatelům Tesca zcela unikátní službu „Connect Media“ – první, zcela měřitelnou službu v oblasti plánování, realizace a vyhodnocování kampaní na maloobchodním trhu, založenou na základě poznatků nákupního chování zákazníků. Služba „Connect Media“ pomůže výrobcům zlepšit nákupní zvyklosti zákazníků, zvýší tržby a posílí věrnost zákazníků konkrétním značkám.

Partner mezi zákazníky a Tescem, fungující na základě poznatků nákupního chování zákazníků

Od 1. ledna 2018 bude Connect Media společnosti dunnhumby zastřešovat spolupráci i v oblasti on-line médií, v oblasti ochutnávek  a komunikace na prodejní ploše obchodů Tesco v České republice.

Nové partnerství dále rozšiřuje již existující spolupráci obou společností, neboť dunnhumby se společností Tesco již nyní spolupracuje v oblasti věrnostního programu Tesco Clubcard či direct marketingové komunikaci.

Dodavatelům jednotlivých značek přinese Connect Media neocenitelnou možnost plánovat,  realizovat, měřit a vyhodnocovat efektivitu jejich kampaní, ať už se jedná o online, nebo off-line marketing, a to díky analýzám spotřebitelského chování šesti milionů aktivních uživatelů věrnostních karet Clubcard ve střední Evropě.

Efektivní nástroj pro dodavatele

Jedná se o osvědčený  model spolupráce fungující mezi Tescem a společností dunnhumby ve Spojeném království, Irsku a Thajsku založený na více než 25 letech zkušeností s poznatky nákupního chování vedoucích k hlubšímu pochopení zákazníků a jejich potřeb. V uplynulých 4 letech realizovala společnost dunnhumby přes 2 865 POS kampaní v britských obchodech Tesco. V průběhu prvních dvou let od zavedení služby Connect Media v Thajsku uskutečnila společnost dunnhumby přes 1 000 kampaní pro více než 200 značek různých výrobců a jejich agentur, jejichž výsledkem bylo jejich představení 18,5 miliardám zákazníků a získání více než 24 milionů nových spotřebitelů.

Ředitel společnosti dunnhumby pro střední Evropu Stephen Russell říká: „Velmi účinné vícekanálové kampaně, které realizujeme pro naše klienty, budeme schopni díky zavedení Connect Media lépe plánovat s ohledem na potřeby spotřebitelů. Síla analýzy spotřebitelských dat a možnost inovace je nyní v rukou klientů – výrobci budou moci zapojit zákazníky, kteří si jejich výrobky ve skutečnosti kupují, budou mít možnost měřit účinnost kampaní, lépe je v budoucnu plánovat a snáze budovat věrnost značce. Díky našemu unikátnímu knowhow jsme jedinou agenturou, jež nabízí měřitelná a přehledná média podpory maloobchodního prodeje. Po zavedení Connect Media v České republice budou mít výrobci jednotlivých značek v rukou účinný nástroj, který jim umožní komunikovat s jejich zákazníky bez ohledu na to, kde se zrovna v průběhu dne nacházejí, a celkově tak zlepší jejich zážitek z nakupování.“

Dvouciferný nárůst tržeb

Connect Media umožňuje výrobcům značek překlenout propast mezi ATL a BTL komunikací  díky umístění různých forem jednotlivých kampaní přímo v obchodech a v jejich blízkém okolí. Kampaně, které byly plánované a realizované s využitím Connect Media na různých trzích, se ukázaly jako velmi účinné. Díky kombinaci pečlivě zvolené prezentace na prodejní ploše s nástroji analýzy spotřebitelského chování dosahovali výrobci až dvojciferného růstu tržeb a vysoké návratnosti investic. Rovněž se ukázalo, že kampaň na obchodní ploše je nákladově efektivnějším způsobem, jak oslovit zákazníky, než je kampaň v televizi nebo tisku (u některých kampaní Connect Media v Thajsku byla prokázána až trojnásobná účinnost oproti televizi a devatenáctinásobná účinnost oproti kampani v tisku).

Věrnost značce

„Nové partnerství nám umožní spolupracovat s dodavateli na posilování věrnosti k jejich značce a podpoře růstu jejich produktové kategorie jako celku. Současně budeme schopni zákazníkům nabídnout lepší nakupování šité na míru přímo jejich potřebám, což je nesporně konkurenční výhoda,” říká Jamie Walker, ředitel oddělení Product společnosti Tesco pro střední Evropu.

Podle dat asociace POPAI se až 76 %* spotřebitelů rozhoduje o nákupu až  před regálem přímo v obchodě. Pro navázání kontaktu s moderním spotřebitelem, který střídá nákup v kamenném obchodě s nákupem na internetu, potřebují výrobci značek efektivní podporu v místě prodeje. Nové partnerství se společností Tesco přinese zákazníkům ještě lepší zážitek z nakupování, výrobcům pak vyšší tržby a věrnost značce. Výrobci a agentury mohou s Connect Media spolupracovat a rezervovat kampaně, které budou realizovány od 1. ledna 2018.

 

Zdroj: dunnhumby

Praha, 12. října 2017